Universiteit Leiden

nl en

Festival Voice4Thought: luisteren naar andere stemmen

People in motion. Dat is het thema van het festival Voice4Thought dat van 21 tot 25 september in Leiden plaatsvindt. Debat, zang, kunst, workshops, een scholierenconferentie. Alles draait om de ontmoeting.

In Europa gehost blogplatform

Voice4Thought is een festival  dat kunst en wetenschap gebruikt om alternatieve kennis over sociale en politieke problemen naar buiten te brengen. Het duidelijkst wordt dit aan de hand van de blogworkshop die op het programma staat. In veel Afrikaanse landen maar ook elders (Rusland, Turkije, China) wordt de vrije pers zwaar gemuilkorfd zo niet onmondig gemaakt.  Dat maakt het moeilijk om inwoners van een land van objectieve informatie te voorzien. Of in elk geval van vanuit een invalshoek die niet des machthebbers is. Bloggers kunnen de vrijheid nemen die informatie wél te geven. De bedoeling is om op het festival tot een blogplatform te komen dat in Europa wordt  gehost en dus in de betreffende landen niet  uit de lucht kan worden gehaald.

Spreken uit eigen ervaring

In de paneldiscussie People in Motion: migration policies kill http://voice4thought.org/festival-2016/creativity and progress komen vragen op tafel die betrekking hebben vluchtelingen, migranten en reizigers. Zijn zij  wel welkom in Nederland, wat doet het met je als je moet vluchten uit je land en waarom zijn er zoveel misverstanden tussen binnenkomende groepen en autochtonen? Aan de discussie onder voorzitterschap van Marina Diboma van de Dutch-African Business Council, nemen ‘dualen’ deel die uit eigen ervaring kunnen spreken, onder wie: Chudi Ukpabi , Nigeriaans-Nederlands journalist,  Isaac Bacirongo, Congolees-Australisch schrijver en activist en de uit Ieralnd afkomstige Irial Glynn, migratiehistoricus in Leiden.

Scholieren maken scholieren bewust

Scholieren uit Leiden en omgeving organiseren voor het Voice4Thought Festival  een conferentie voor hun medescholieren. Dat gebeurt op initiatief van Leiden Global en de Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden (SCOL). De leerlingen willen hun medescholieren bewust maken van maatschappelijke thema’s door middel van zelfbedachte, ludieke workshops. Tijdens het Voice4Thought-netwerkdiner presenteren de scholieren de resultaten van de workshops. Deelnemende scholen zijn onder meer het Visser ’t Hooft Lyceum en het Bonaventura College.

Kunst, ook in de Leidse Kunstroute

Verder bevat het programma veel muziek, kunst (onder meer als onderdeel van de Leidse kunstroute op 24 en 25 september) en de vertoning van de film Stranded in Canton. Het grote, finale muziek- en dansfeest vindt plaats in Scheltema Leiden op zaterdag 24 september. Op 25 september geeft Kytopia in Utrecht een concert in samenwerking met een deel van de V4T artiesten..

Voices

Bijzonder op de website van Voice4Thought zijn de Voices. Korte biografieën en video’s van mensen die zich uit moeilijke  omstandigheden hebben opgewerkt en hun overtuiging tot hun stem hebben gemaakt.

Iets bredere focus

People in motion moet vrij letterlijk worden opgevat’, zegt Mirjam de Bruijn, hoogleraar geschiedenis en antropologie van Afrika en general manager van het festival. ‘Het gaat over mobiliteit, over migratie, al dan niet vrijwillig, en over de diaspora. En ook vluchtelingen laten hun stem horen. ‘ De Bruijn legt uit dat geprobeerd is de focus iets breder te trekken dan alleen Afrika. ‘Als je het thema vluchtelingen aansnijdt kun je daar niet omheen. Zo zullen ook een Syrische en een Iraakse vluchteling optreden in het programma.’ Wat betreft de muziek en de kunst ligt het accent wel weer op Afrika: vijf prominente Afrikaanse musici en kunstenaars  worden ingevlogen.

Nieuwe structuur van communicatie belangrijk

Mirjam de Bruijn in Afrika

De Bruijn komt al 25 jaar in Afrika voor onderzoek, met name in Kameroen, Tsjaad en Mali. ‘De beeldvorming over Afrika is negatief’, stelt De Bruijn. ‘Maar “Afrika” bestaat niet. Er heerst niet alleen honger en ellende. Er is ook heel veel creativiteit en het is fijn om dat op het festival te delen.’ Een probleem in Afrika zijn volgens De Bruijn de oude koloniale structuren. ‘Daarom is van belang om een nieuwe structuur van communicatie over die structuren heen te leggen. Het Afrikaanse deel van de wereld is verweven met onze wereldpolitiek. Alleen al door de handelsbeperkingen die aan het continent zijn opgelegd. Maar er gebeurt veel. Er zijn veel opstanden tegen slechte omstandigheden, mensen doen hun mond daarover open. Die stemmen willen wij laten horen.’

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.