Universiteit Leiden

nl en

Recht en Literatuur Leiden van start!

Recht en Literatuur Leiden (RLL) wil gedurende elk collegejaar jaar lezingen organiseren over bekende en minder bekende literaire werken. In de lezingen worden deze kunstwerken op filosofische wijze in verband gesteld met de theorie en de praktijk van het recht.

Recht en Literatuur Leiden wil vanuit de literatuur tot fundamentele rechtsfilosofische reflectie komen. De doelstelling is om meer academische verdieping te bieden naast de reguliere studie. Recht en Literatuur Leiden staat ook open voor een ieder die geïnteresseerd is. We doen dat vanuit de overtuiging dat kunst, literatuur en filosofie helder licht kunnen werpen op de werkelijkheid. Zij kunnen van constitutieve betekenis  zijn voor een levende moraliteit, een scherp oordeelsvermogen en een waarachtige rechtsvinding.

Recht, literatuur en existentiefilosofie

Het thema van de eerste lezingenreeks Recht en Literatuur Leiden betreft het existentialisme. Dit thema biedt voor de rechtsgeleerdheid en de rechtsfilosofie een relatief nieuw, prikkelend en uitdagend perspectief. Existentialisme is niet alleen een filosofische, maar ook een literaire stroming. Literatuur en filosofie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en dat maakt deze werken zo geschikt om te lezen en bestuderen. Existentialistisch geïnspireerde denkers en schrijvers willen de wereld niet – in tegenstelling tot de wijsgerige en esthetische traditie – op begrip brengen in abstracte algemeenheden, systemen of categorieën. Zij wijden hun aandacht juist aan de concrete werkelijkheid en zoeken naar zin en gerechtigheid voor de mens van vlees en bloed.

Voor meer informatie, klik op de link van Recht en Literatuur Leiden.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.