Universiteit Leiden

nl en

Kim Beerden genomineerd voor de LUS Onderwijsprijs

Tijdens de opening van het academisch jaar wordt traditiegetrouw de LUS Onderwijsprijs uitgereikt aan de beste docent op de universiteit. Maak kennis met de genomineerden. Deze week: Kim Beerden.

‘De nominatie voor de LUS Onderwijsprijs is heel bijzonder’, zegt Kim Beerden. Zij is universitair docent Oude Geschiedenis, met als specialisatie religiegeschiedenis. ‘Vooral het feit dat studenten de moeite hebben genomen om mij te nomineren is geweldig.’

Waar heb je deze nominatie aan te danken?

‘Ik gebruik graag blended learning in het onderwijs: dat is traditioneel onderwijs uitgebreid met ICT-toepassingen. Het stimuleert studenten om buiten de contacturen meer met de stof bezig te zijn. Voordat je het inzet, moet je eerst  weten wat je aan je colleges wilt verbeteren. Bijvoorbeeld: moeten studenten meer samenwerken, betere vraagstellingen bedenken of feedback leren geven? Misschien zijn nieuwe mogelijkheden door ICT dan wel een uitkomst.’

Kun je een voorbeeld geven?

‘Zeker. Een van de tools die ik gebruik is Pitch2Peer. In dat programma kunnen studenten elkaars essays, filmopdrachten en pitches becommentariëren: peerreview dus. Het werkt erg goed. Zo moesten mijn studenten onlangs het eerste hoofdstuk van hun werkstuk over voedselcultuur in de Griekse en Romeinse tijd inleveren. Ik verwacht dat die hoofdstukken beter zijn nadat ze door medestudenten kritisch zijn becommentarieerd. Even belangrijk, of nog belangrijker, is het feit dat studenten beter leren om kritiek te geven en te ontvangen. Ook de groepsdynamiek gaat erop vooruit.’

Dus blendblended learning met ICT-hulpmiddelen is een grote aanwinst?

‘Ja, maar we moeten de meerwaarde ook niet overschatten. Het draait uiteindelijk allemaal om de interactie tussen de docent en zijn of haar studenten. Alleen die persoonlijke interactie tijdens de college-uren kan ervoor zorgen dat studenten echt enthousiast worden en kritisch leren nadenken over bijvoorbeeld bronnengebruik en wetenschappelijke literatuur. Niets kan dat vervangen. Blended learning kan dat proces hooguit ondersteunen.’

Zou de universiteit het gebruik van blended learning moeten stimuleren?

‘Dat gebeurt al. De afgelopen jaren zijn er veel stappen gezet, bijvoorbeeld in het gebruik van video als leermiddel. Bij de Faculteit Geesteswetenschappen werken we bovendien met ambassadeurs voor blended learning, waar ik er in het afgelopen jaar één van was. De ICT- en onderwijs-coördinatoren van Geesteswetenschappen organiseren regelmatig lunchbytes. Dat zijn lunchbijeenkomsten waar docenten onder elkaar ervaringen delen over het gebruik van nieuwe ICT-middelen in het onderwijs. En dat werkt: er komen meestal zo’n dertig enthousiaste docenten op af.’

Over de LUS Onderwijsprijs

De LUS Onderwijsprijs is een initiatief van het Leids Universitair Studentenplatform. Jaarlijks eren zij een universitair docent die zich ‘bijzonder verdienstelijk’ heeft gemaakt op het gebied van onderwijs. Alle genomineerden worden voorgedragen door hun eigen studenten. Uiteindelijk bezoekt het LUS enkele colleges, waarna zij een ‘shortlist’ maken met drie finalisten. Daarbij let het LUS onder meer op onderwijsinnovatie, interactie met studenten en in hoeverre de docent in staat is zijn of haar onderwijs blijvend te verbeteren. Dit jaar zijn de genomineerden Kim Beerden (Geesteswetenschappen),  Jan van Lith (LUMC) en Marion Boers (Geesteswetenschappen).

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.