Universiteit Leiden

nl en

Veni-beurzen voor vier Leidse geesteswetenschappers

Negentien pas gepromoveerde onderzoekers van de Universiteit Leiden ontvangen een Veni-beurs van maximaal 250.000 euro. Vier daarvan zijn verbonden aan de faculteit Geesteswetenschappen.

Met een Veni-financiering kunnen veelbelovende jonge wetenschappers gedurende drie jaar hun eigen ideeën verder uitwerken. 1056 onderzoekers dienden een aanvraag in. Met de 158 toegekende Veni-beurzen investeert NWO 39,5 miljoen euro in vrij en nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek. 

Berthe Jansen, Area studies

De wisselwerking tussen religie en de wet in Tibet
In premodern Tibet schreven monniken bijna alle literatuur. Die was veelal religieus en filosofisch van aard, maar betrof ook seculiere zaken zoals de wet. Jansen onderzoekt hoe het monastieke boeddhisme en de wet elkaar wederzijds beïnvloedden. Zo werpt ze licht op religieus-seculiere wisselwerkingen, toen en nu.

Anne-Isabelle Richard, Geschiedenis

Wat vonden Afrikanen van Eurafrika? 1918 - de jaren 1970
De relatie tussen Europa en Afrika is op verschillende manieren vormgegeven. Eurafrika gaat ervan uit dat Europa en Afrika afhankelijk van elkaar zijn en elkaar aanvullen. Het is altijd vanuit Europees perspectief onderzocht. De historica onderzoekt wat Afrikanen er van vonden en hoe zij het gebruikten. 

Marijn van Putten, Taalwetenschap

Before the Grammarians: Arabic in the formative period of Islam.
Na het ontstaan van de islam veroverden de Arabieren snel een groot deel van de wereld. Op basis van de schrijftaal weten we niet hoe de taal van deze veroveraars geklonken heeft. Van Putten bestudeert Arabisch taalmateriaal in bijvoorbeeld Grieks en Hebreeuws schrift om toch te achterhalen hoe deze mensen spraken.    

Maaike Warnaar-Schuitmaker, Institute for Area Studies

The familiar other: Cultural representations and Netherlands-Iran relations, 1959-1979 
Buitenlandpolitiek wordt beïnvloed door culturele beeldvorming, en andersom. Daarin zijn overeenkomsten minstens zo belangrijk als verschillen. De nauwe Nederland-Iranrelaties in de jaren 1960 en 1970 zijn hiervan een prachtig voorbeeld. Warnaars onderzoek slaat een brug tussen internationale betrekkingen en culturele beeldvorming.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.