Universiteit Leiden

nl en

Rudy Andeweg benoemd tot lid Kiesraad

Rudy Andeweg, hoogleraar empirische politicologie aan de Universiteit Leiden, is benoemd tot lid van de Kiesraad. De ministerraad stemde op 10 juni 2016 in met de voordracht door minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Centraal stembureau

De Kiesraad treedt bij verschillende verkiezingen op als centraal stembureau. Verder adviseert de Raad de regering over kiesrecht en verkiezingen. De Raad is gevestigd in Den Haag en bestaat uit 7 leden.  Deze leden worden benoemd voor een periode van 4 jaar en kunnen 2 keer worden herbenoemd.

Deskundigheid, maatschappelijke kennis en ervaring

Leden van de Kiesraad worden aangezocht op grond van de deskundigheid die nodig is voor de advisering op het gebied van het kiesrecht en verkiezingen en op grond van hun maatschappelijke kennis en ervaring.

De nieuwe voorzitter van de Raad wordt Jan-Kees Wiebenga, bekend als oud-kamerlid, oud-burgemeester en (tot 1 januari 2017) lid van de Raad van State. De derde nieuwkomer in de Raad is Jacobine van den Brink, universitair docent aan de Universiteit Leiden en vanaf 1 juli 2016 hoogleraar Europees en nationaal bestuursrecht aan de Universiteit Maastricht. De benoemingen gaan in op 1 januari 2017.

Verder lezen?

Profiel Rudy Andeweg

Website Kiesraad

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.