Universiteit Leiden

nl en

Mr.dr.J.E. (Jacobine) van den Brink benoemd als hoogleraar Europees en nationaal bestuursrecht aan Maastricht University

Per 1 juli 2016 is mr. dr. J.E. (Jacobine) van den Brink benoemd als hoogleraar Europees en nationaal bestuursrecht aan Maastricht University. Momenteel is zij werkzaam als universitair docent bij de afdeling Staats- en bestuursrecht, Universiteit Leiden.

Jacobine van den Brink studeerde Nederlands recht aan de Universiteit Utrecht. In september 2002 studeerde zij cum laude af in de afstudeerrichtingen Staats- en bestuursrecht, Europees recht en belastingrecht. Vervolgens werkte zij voor vijf jaren als jurist bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.                     Sinds 1 september 2007 is zij werkzaam aan de Universiteit Leiden.

In december 2012 promoveerde Jacobine bij Professor W. (Willemien) den Ouden en dr. P.C. (Paul) Adriaanse op het proefschrift “De uitvoering van Europese subsidieregelingen in Nederland. Juridische knelpunten en uitdagingen”. Vervolgens werd zij per 1 januari 2013 aangesteld als universitair docent Staats- en bestuursrecht. Het onderzoek dat zij  in dat kader uitvoert richt zich op de wisselwerking tussen het EU-recht en het nationaal bestuursrecht. Verder geeft zij les in zowel de bachelor (bestuursprocesrecht) als in de master Staats- en bestuursrecht (Bestuursrecht in de Europese rechtsorde).

Naast haar universitaire taken was Jacobine in 2012 voor twee dagen per week gedetacheerd bij de Raad van State als adviseur doorwerking EU-recht en in 2013 voor drie maanden werkzaam als ‘stagiaire a-typique’ bij de Europese Commissie, DG Mededinging in Brussel. In dat kader was zij betrokken bij de modernisering van het staatssteunrecht. Verder verzorgt zij veel PAO-cursussen op het terrein van (EU-) subsidierecht en Europees bestuursrecht. Zij was van 2007-2013 bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Europees recht en is lid van de European Group of Public Law. In 2015 is Jacobine benoemd als rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Den Haag (sector bestuursrecht). Daarnaast is zij voorzitter van de bezwaarschriftcommissie van de Koninklijke Bibliotheek, vaste annotator bij de AB en maakt zij deel uit van verschillende redacties. Ook is zij een van de initiatiefnemers van het Netwerk Europese subsidies op LinkedIn dat inmiddels meer dan 500 deelnemers heeft.

Als hoogleraar Europees en nationaal bestuursrecht in Maastricht, is Jacobine verantwoordelijk voor al het (Engelstalig) onderwijs op het terrein van nationaal bestuurs(proces)recht, Europees bestuursrecht en vergelijkend bestuursrecht. Verder zal zij promovendi begeleiden en onderzoek verrichten op het terrein van het Europees, vergelijkend en nationaal bestuursrecht.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.