Universiteit Leiden

nl en

Coen Maas gaat aan Harvard onderzoek doen naar rechtszaken over belastingontwijking

Begin juni is bekend geworden dat dr. mr. C. (Coen) Maas is toegelaten tot het Visiting Scholar / Visiting Researcher Program van Harvard Law School. Maas zal daar in het academisch jaar 2016/2017 als visiting researcher werken aan zijn onderzoeksproject 'Debating and Judging Corporate Tax Avoidance: The Interaction Between Public Debates and Corporate Tax Litigation in the US and the Netherlands'.

De hoofdlijnen van het project zijn de volgende. Belastingontwijking door multinationale ondernemingen is al enige jaren wereldwijd een dominant thema in maatschappelijke discussies en op de politieke agenda’s. In het juridische domein vertaalde deze thematiek zich in nieuwe beleidsstrategieën, wetgeving, gerechtelijke procedures en wetenschappelijke debatten. Hoewel diverse aspecten van de belastingheffing van multinationale ondernemingen sindsdien onderwerp zijn geworden van levendige academische discussies, is de wisselwerking tussen publieke debatten en fiscale rechtszaken op het gebied van belastingontwijking door grote bedrijven tot dusverre onderbelicht gebleven. Om in deze lacune te voorzien zullen in het onderzoeksproject schriftelijke bijdragen van rechters en procespartijen in een relatief klein aantal belangwekkende fiscale rechtszaken uit de Verenigde Staten en Nederland vanuit een retorisch perspectief in detail worden geanalyseerd en vergeleken, om zo tot een adequate beschrijving te komen van de wijze waarop de technische juridische uiteenzettingen in die geschriften zich verhouden tot bredere maatschappelijke debatten. Hiermee wordt beoogd een bijdrage te leveren aan lopende academische discussies op het gebied van – onder meer – de fiscale rechtsvinding, het vergelijkend belastingrecht en de verhouding tussen recht en retorica.

 

Maas heeft in 2012 cum laude een master belastingrecht afgerond aan de Universiteit Maastricht en is in datzelfde jaar eveneens cum laude gepromoveerd aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden op een proefschrift over politieke retoriek in vroegmoderne Latijnse geschiedschrijving uit de Lage Landen. Hij heeft meer dan vier jaar als belastingadviseur bij PwC gewerkt met een focus op vennootschapsbelasting. Op dit moment is Maas verbonden aan het Wetenschappelijk Bureau van de Hoge Raad der Nederlanden. Tevens heeft hij een aanstelling als fiscaalrechtelijk docent aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.