Universiteit Leiden

nl en

Psycholoog Kees van Putten koninklijk onderscheiden

Pas bij binnenkomst in de Hooglandse Kerk kreeg Kees van Putten in de gaten dat hij geen repetitie van het Nederlands Kamerkoor ging bijwonen. Hij werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. 

Vanwege zijn wetenschappelijke verdienste in de psychologie ontving Kees van Putten de onderscheiding uit handen van de Leidse burgemeester Henri Lenferink in de Hooglandse Kerk.

Onderwijsbijdrage

Kenmerkend voor Van Putten is zijn drang om een concrete bijdrage te leveren aan het onderwijs, met name in het voorgezet onderwijs. Geregeld zette hij zijn wetenschappelijke constateringen om in concrete daden en adviezen. Zo was hij onder meer adviseur van de Adviesraad Voortgezet Onderwijs, deed hij belangrijke aanbevelingen voor de landelijke eindtoetsen voor de PABO en werkte hij samen met Cito op het gebied van rekenonderwijs op de basisschool.

Onderwijsdebat

Van Putten is tot op de dag van vandaag van belang voor het onderwijsdebat. Dankzij zijn onderzoek – dat altijd gebaseerd is op een gedegen statistische analyse van empirisch feitenmateriaal - wordt dit debat door realisme geleid. Eerder was het debat vaak gestoeld op geloof en overtuiging. Van Putten heeft deze overtuigingen geregeld kunnen ontkrachten met gedegen onderzoek.

Onderwijs

Van Putten is sinds 1980 werkzaam bij de Universiteit Leiden als docent Psychologie. Hij geeft onderwijs in Psychometrie, Multivariate Data-analyse en Veldonderzoek. Zijn onderzoek richt zich met name op toepassingen van multivariate technieken in onderwijskundig onderzoek.

Pensionering

Van Putten werd onlangs 65 jaar en is van plan vanaf juli 2016 van zijn pensioen te gaan genieten. De sectie Methodologie en Statistiek neemt afscheid van hem op 22 juni 2016.  

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.