Universiteit Leiden

nl en

Herziening van het toezichtmechanisme van de ILO

De transparantie van de toezichtprocedures moet worden verbeterd: enerzijds meer helderheid over de verschillende toezichtprocedures en commissies en anderzijds een meer gebruiksvriendelijke en zichtbare afbakening van de verschillende toezichthoudende taken en organen met behulp van moderne technologie.

Dat is een onderdeel van de aanbevelingen uit het rapport dat Judge Abdul Koroma (Sierra Leone, voorzitter ILO Committee of Experts) en Paul van der Heijden (voorzitter ILO Committee Freedom of Association) opstelden op verzoek van de Governing body van de ILO over een  herziening van het toezichtmechanisme van de International Labour Organization. De suggesties die in het rapport worden gedaan hebben betrekking op transparantie, zichtbaarheid en samenhang, mandaten en de interpretatie van conventies, en werkdruk, efficientie en effectiviteit.

Het rapport is onlangs aanvaard door de Governing Body van de ILO en zal als basis dienen voor de verdere discussie over de herziening van het toezichtmechanism.

Beknopte samenvatting van het rapport (engels)

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.