Universiteit Leiden

nl en

Freya Baetens geselecteerd voor onderzoek naar milieubescherming in TTIP

Freya Baetens gaat onderzoek doen naar de juridische impact van TTIP, het handelsverdrag in wording met de VS, op het Europese milieubeleid. Baetens is universitair hoofddocent docent Europees recht bij het Leiden University College in Den Haag.

Betere dialoog

Het project beoogt vooral om een bijdrage te leveren aan de bestaande mechanismen voor dialoog met het publiek en met belanghebbenden over het Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP). Dit ervan uitgaande dat er niet voldoende gefocust is op oplossingen voor, en waarborgen tegen de onderliggende risico’s die bezorgdheid hebben gewekt; het huidige publieke debat is gebaseerd is op legitieme zorgpunten en duidelijke publieke prioriteiten.

Freya Baetens

Ruimte voor milieudoelstellingen?

Freya Baetens analyseert in de eerste fase van het project de invloed van het TTIP op de reguleringsruimte van de EU en de lidstaten ten aanzien van hun eigen milieudoelstellingen. Ze zal ook de mogelijke juridische gevolgen bekijken van de beslechtingsmechanismen in het TTIP aangaande geschillen tussen investeerder en staat. Deze analyse betreft zowel de standaard ad hoc arbitrage als het nieuwe Investment Court System-voorstel (ICS) van de Europese Commissie.

Juridische interactie tussen EU en TTIP

In de tweede fase van het project, bestudeert Baetens de juridische interactie tussen TTIP en een specifieke lijst van EU-milieubeleidsmaatregelen die cruciaal zijn voor sommige of alle lidstaten. Ze richt zich op vier casestudies:

  1. GMO’s  (Genetically modified organisms) het voorzorgsbeginsel;  
  2. CO2-emissies en transport;
  3. de richtlijn REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) en
  4. Chemicaliën en de energie-regulering, en fracking (het scheiden van chemische componenten).

Tenslotte, analyseert ze de risico’s en mogelijkheden van het incorporeren van een hogere milieubeschermingsstandaard in het TTIP.

Toekenning project aan consortium

Baetens opereert in het project Initiating A Public Dialogue on Environment Protection in the Context of the Negotiations. Het Directoraat-Generaal voor Milieu van de Europese Commissie heeft dit toekend aan een consortium geleid door het Institute for European Environmental Policy (IEEP) en Ecorys, met medewerking van Prospex.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.