Universiteit Leiden

nl en

Anne Miers onderzoekt met een subsidie hoe spreekangst te behandelen

Leids ontwikkelingspsychologe Anne Miers neemt deel aan onderzoek naar sociale vaardigheden, weerbaarheid en onzekerheid. Daarvoor is subsidie verkregen van het NWO-ZONMW programma 'Effectief werken in de jeugdsector'.

Projectleider Minne Fekkes van TNO coördineert het onderzoek naar de effectiviteit van interventies op het gebied van sociale vaardigheden, weerbaarheid en onzekerheid. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met verschillende partners, waaronder ontwikkelingspsychologe Anne Miers van de Universiteit Leiden. De subsidie stelt haar in staat om gedurende twee jaar voor één dag per week aan dit project te werken, met ingang van januari 2017.

Spreekangst: exposure of gedachten aanpassen?

Anne Miers is verantwoordelijk voor het deelproject waarin de effectiviteit onderzocht wordt van interventies bij een sterke angst voor spreken in het openbaar. Zij zal een experiment opzetten waarin twee gedragsveranderingstechnieken vergeleken worden: cognitieve herstructurering en ‘exposure’. Bij cognitieve herstructurering leren jongeren met spreekangst om onrealistische (negatieve) gedachten te vervangen door meer realistische. Bij ‘exposure’ doen zij ervaring op met spreken voor een groep. De vraag is bij welk van deze technieken spreekangst het meest afneemt.

Interventies op drie gebieden

Het deelproject 'Spreekangst - exposure of gedachten aanpassen' wordt uitgevoerd in samenwerking met TNO en een promovendus van de UvA, die mede door Anne Miers begeleid wordt. In twee andere deelprojecten worden interventies onderzocht die zich richten op het vergroten van weerbaarheid en zelfvertrouwen en op pro-sociaal gedrag en positieve sociale relaties. De experimenten hebben alle drie tot doel om de werkzaamheid van specifieke onderdelen van interventieprogramma’s te onderzoeken: welk onderdeel van het programma levert de grootste bijdrage aan het gewenste resultaat?

Effectieve behandeling

In het totale project worden gangbare interventies en hun effectiviteit langs verschillende wegen in beeld gebracht. Naast de nieuwe experimenten vindt er een brede raadpleging van mensen uit het veld plaats, worden bestaande data geanalyseerd en wordt er een meta-analyse uitgevoerd op eerder gerapporteerde bevindingen. Het doel van het onderzoek is om een beperkt aantal interventies te selecteren die aanbeveling verdienen, zodat zoveel mogelijk jongeren op een effectieve manier geholpen kunnen worden.

(16 maart/ Esther van den Bos)

Het project 'Spreekangst -  exposure of gedachten aanpassen?' is onderdeel van het onderzoeksprogramma Social Anxiety and School Refusal.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.