Universiteit Leiden

nl en

Judi Mesman wordt nieuwe Dean van Leiden University College The Hague

Het College van Bestuur heeft prof.dr. Judi Mesman met ingang van 1 juli 2016 benoemd tot Dean van het Leiden University College The Hague (LUC). Het bestuur van de Faculteit der Sociale Wetenschappen feliciteert Judi Mesman met deze benoeming.

Mesman volgt prof. dr. Jos Schaeken op. Schaeken zal zich na drie jaar LUC weer meer gaan concentreren op het doen van onderzoek en het geven van onderwijs in zijn aandachtsgebied Slavische en Baltische talen.

Rol van cultuur en gender

Judi Mesman is hoogleraar Diversiteit in opvoeding en ontwikkeling en tevens wetenschappelijk directeur van het Instituut Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit Leiden. Zij studeerde psychologie in Leiden en promoveerde aan de Erasmus Universiteit. Mesman doet baanbrekend onderzoek naar onder meer de rol van cultuur en gender in de opvoeding en ontwikkeling van kinderen.

Global challenges

Kutsal Yesilkagit, decaan van de faculteit Governance and Global Affairs, mede namens het College Board van het University College: 'Wij zijn zeer verheugd met de komst van Judi Mesman als opvolger van Jos Schaeken die het LUC met veel inzet en enthousiasme heeft geleid. Mesman zal naast haar bestuurlijke taak bij het University College ook als vooraanstaande wetenschapper een belangrijke bijdrage leveren  aan de verdere ontwikkeling van onderzoek en onderwijs op het gebied van gender, diversity en cultuur binnen onze faculteit. De faculteit krijgt met Mesmans komst nieuwe expertise op het terrein van global challenges en zal zo een nog grotere verbinding tussen wetenschap en praktijk kunnen maken.'

Ervaren bestuurder

Simone Buitendijk, vice-rector magnificus: 'Judi Mesman is een ervaren bestuurder en ze brengt een brede ervaring mee op het gebied van onderzoek en onderwijs in de sociale wetenschappen. We verwachten dat zij in de internationale omgeving van het University College een nog steviger aansluiting tot stand brengt tussen de Leidse disciplines en de stad Den Haag.'

LUC

Het Leiden University College The Hague biedt een driejarige internationale honours-bacheloropleiding voor excellente gemotiveerde studenten afkomstig uit de hele wereld. De residentiële opleiding is gevestigd in Den Haag als onderdeel van de Faculteit Governance and Global Affairs.

Vrede, recht en duurzaamheid

Het interdisciplinaire Liberal Arts & Sciences-programma van het LUC – Global Challenges – heeft een focus op vrede, recht en duurzaamheid. De opleiding sluit naadloos aan bij zowel het internationale profiel van Den Haag als stad van vrede, recht en veiligheid, als bij de expertise van de Universiteit Leiden op het terrein van internationaal recht, wereldpolitiek en governance.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.