Universiteit Leiden

nl en

Rechtbankbezoek en gastcollege in keuzevak Immigratierecht

Dit jaar gaan we met de studenten in het keuzevak Immigratierecht op bezoek bij de Rechtbank Den Haag om een zitting van de vreemdelingenkamer bij te wonen. Op die manier krijgen de studenten, naast de reguliere colleges, ook een indruk van de vreemdelingrechtelijke praktijk.

Dankzij de goede samenwerking met de Rechtbank Den Haag is het mogelijk om interessante zittingen te selecteren waarbij de studenten vooraf een korte samenvatting van de zaken krijgen.

Daarnaast vindt op donderdag 25 februari een gastcollege plaats. Olaf van Loon en Menko Bosma zullen komen vertellen over hun werk bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, waar zij als stafjurist werkzaam zijn. Ard Eertink, vreemdelingenadvocaat en onder meer betrokken bij de Jeunesse t. Nederland zaak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, zal vertellen over zijn werk en ervaringen als advocaat binnen het vreemdelingenrecht.

Het vak immigratierecht is een keuzevak aangeboden door het Instituut voor Immigratierecht en wordt ieder jaar aangeboden in het eerste blok van het tweede semester. De docenten voor dit jaar zijn dr. Mark Klaassen en mr. Stefan Kok.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.