Universiteit Leiden

nl en

Kartica van der Zon wint FJR-publicatieprijs

Op 26 november 2015 heeft mw. mr. Kartica van der Zon de FJR-publicatieprijs gewonnen voor haar artikel 'Potter zonder toverstaf verliest zijn magie – over de rechten van uit huis geplaatste kinderen' in het Vlaamse Tijdschrift Pedagogiek, vol. 34, nr. 3 (2014).

De winnende publicatie biedt allereerst een staalkaart van de invulling van het begrip bijzondere bescherming en bijstand in internationaal juridische documenten. Daarna wordt betoogd dat een concretisering van de verplichtingen van Staten ten aanzien van kinderen in alternatieve zorg weliswaar nuttig is, maar slechts betekenis krijgt wanneer kinderen ook daadwerkelijk de mogelijkheid hebben om hun recht af te dwingen. Het artikel sluit af met de aanknopingspunten die het internationale recht biedt om de rechtstoegang voor kinderen in alternatieve zorg te verbeteren. Deze inhoud wordt gepresenteerd aan de hand van het verhaal van Harry Potter. De jury liet weten: “Wat een feest om te lezen, zo krachtig en kernachtig en vanuit inhoudelijke betrokkenheid geschreven waardoor een evenwichtig verhaal tot stand is gekomen deels vanuit verdragsbepalingen en EHRM en deels gelardeerd met concrete en praktische aanbevelingen”.


FJR-publicatieprijs

De prijs van de Vereniging Familie- en Jeugdrecht wordt jaarlijks uitgereikt voor een wetenschappelijke publicatie op het terrein van het familie- en jeugdrecht door een onderzoeker die jonger is dan 35 jaar.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.