Universiteit Leiden

nl en

Twee nieuwe vice-decanen benoemd

Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden heeft, na een zorgvuldig selectieproces, op 24 november jongstleden dhr. Dr. E.J.L. (Egbert) Fortuin en mw. Prof. Dr. M.P.A. (Mirjam) de Baar benoemd als vice-decanen tevens portefeuillehouders onderwijs van de Faculteit der Geesteswetenschappen. Hiermee zal de omvangrijke portefeuille onderwijs in het Faculteitsbestuur door twee van onze collega's worden ingevuld.

Bouwen aan onze faculteit

Egbert Fortuin

Egbert Fortuin is sinds 1 mei 2015 als vice-decaan ad interim al lid van het Faculteitsbestuur. Dit heeft hij met bevlogenheid gedaan. We zijn blij dat we met hem verder kunnen bouwen aan onze mooie en diverse faculteit.

Mirjam de Baar verwelkomen wij per 1 maart 2016. Mirjam heeft een ruime ervaring als onderwijsbestuurder, onder andere als vice-decaan bij de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Egbert Fortuin blijft verantwoordelijk voor de bacheloropleidingen, Mirjam de Baar wordt verantwoordelijk voor de masteropleidingen. De dossiers die niet langs deze scheidslijn te verdelen zijn, worden nog verdeeld. Daarnaast zullen beiden onderwijs blijven geven, zodat zij ook de praktijkkant van hun beleid ervaren.

De komende maanden

Mirjam de Baar

Joost Augusteijn, die ook sinds 1 mei 2015 de rol van vice-decaan ad interim heeft ingevuld, zal dit blijven doen tot het einde van het jaar. Langs deze weg wil het faculteitsbestuur Joost Augusteijn hartelijk bedanken voor zijn toegewijde inzet en hem veel succes wensen in zijn verdere werkzaamheden binnen de faculteit.

De komende periode wordt een inwerkingstraject opgesteld voor Mirjam de Baar waar Egbert Fortuin en Joost Augusteijn bij betrokken worden.

Het faculteitsbestuur wenst beide nieuwe vice-decanen veel succes!

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie