Universiteit Leiden

nl en

Meer leraren Duits met nieuw interuniversitair masterprogramma

Een nieuw tweejarig masterprogramma Duits, verzorgd door vijf universiteiten, moet gaan voorzien in de grote vraag naar eerstegraads docenten Duits in het voortgezet onderwijs. De Universiteit Leiden is penvoerder van het programma.

Misschien ook andere schooltalen

Het masterprogramma Duits start als pilot. Middelbare scholen hebben al jaren grote moeite om docenten Duits te vinden. Er is nauwelijks aanbod van geschikte en gekwalificeerde docenten, zeggen schoolleiders. Oudere docenten gaan met pensioen, lerarenopleidingen leveren te weinig docenten Duits af, en er zijn al jaren te weinig studenten Duits om aan de vraag naar eerstegraads leraren Duits te kunnen voldoen. De nieuwe master richt zich op studenten met een ander bachelordiploma dan Duitse taal en cultuur. Als de resultaten goed zijn, worden meer universitaire programma’s ontwikkeld om goed gekwalificeerde eerstegraads docenten voor de schooltalen in het middelbaar onderwijs op te leiden.

Samenwerkende universiteiten

De nieuwe master wordt gezamenlijk aangeboden door de Universiteit Leiden, de Universiteit van Amsterdam, de Rijksuniversiteit Groningen, de Radboud Universiteit en de Universiteit Utrecht. Op dit moment worden docenten geworven voor de nieuwe opleiding. Studenten kunnen in september 2016 instromen bij een van de deelnemende universiteiten.

Onderdelen van de master

De nieuwe master is nadrukkelijk bedoeld voor studenten die een ander bachelordiploma hebben dan Duits. Zij dienen wel te beschikken over een minimumniveau aan Duitse taalvaardigheid en voorkennis op het vlak van de Duitse taal en cultuur, bijvoorbeeld opgedaan in een van de brede bacheloropleidingen die de laatste jaren zijn gestart. Het nieuwe masterprogramma bevat de volgende onderdelen: taalvaardigheid, vakinhoudelijke kennis (basismodules en verdiepingsvakken) en didactiek. Studenten die het programma na twee jaar voltooien, kunnen met een eerstegraads bevoegdheid les geven aan onder meer eindexamenklassen van het vwo.

Steun van het minister van Onderwijs

Het ministerie van OCW steunt het initiatief en hoopt dat de nieuwe master bijdraagt aan de oplossing van het probleem van het grote tekort aan gekwalificeerde leraren Duits in het voortgezet onderwijs. De master wordt opgezet als uitvloeisel van het actieplan Meer goed opgeleide leraren in de schooltalen. Dat is onderdeel van de zogenoemde ‘Lerarenagenda 2013-2020, een initiatief van de minister van Onderwijs voor verbetering van het leraarschap in Nederland, in nauwe samenwerking met het beroepsveld.

Bijzonder Masterprogramma Leraar Duits

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.