Universiteit Leiden

nl en

Ruud Koole benoemd in Referendumcommissie

Ruud Koole, hoogleraar Politicologie aan de Universiteit Leiden, is benoemd in de Referendumcommissie. Deze commissie is in het leven geroepen om handen en voeten te geven aan toekomstige raadgevende referenda in Nederland.

Takenpakket

De referendumcommissie is een onafhankelijke commissie met vier wettelijke taken, te weten:

  • Het bepalen van de dag waarop een referendum wordt gehouden. De Referendumcommissie besluit daarover na overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

  • Het bepalen hoe de wet waarover een referendum wordt gehouden wordt aangeduid op het stembiljet;

  • Het geven van informatie aan de kiezers over de wet waarover een referendum wordt gehouden;

  • Het verstrekken van maximaal 2 miljoen Euro per referendum aan subsidies ten behoeve van maatschappelijke initiatieven die zich ten doel stellen het publieke debat in Nederland over de aan het referendum onderworpen wet te bevorderen. Hiervoor dient de commissie een subsidieregeling op te stellen.

Samenstelling

De leden van de referendumcommissie worden voor een periode van vier jaar benoemd door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, na consultatie van de Ministerraad en de Tweede Kamer. De commissieleden zijn geselecteerd op hun kennis en expertise op het gebied van het openbaar bestuur, staats- en bestuursrecht, subsidies en communicatie.

Naast Professor Koole zijn in de commissie ook benoemd mevrouw mr. M.C. van der Laan (voorzitter), mevrouw prof. mr. A.B. Blomberg, mevrouw prof. mr. drs. W. den Ouden en de heer dr. R.J. Renes.

Raadgevend referendum

Het raadgevend referendum is een nieuw democratisch instrument in Nederland. Sinds 1 juli 2015 kunnen burgers de Kiesraad verzoeken een aangenomen wet of verdrag aan de Nederlandse bevolking voor te leggen in een referendum. Voorwaarde is dat de wet of het verdrag daarvoor in aanmerking komt en dat er voldoende handtekeningen zijn verzameld die de referendumaanvraag ondersteunen.

De uitslag van het raadgevend referendum is niet bindend: de uitslag wordt gezien als een advies. De regering kan dit advies naast zich neerleggen.

Eerste klus

Mogelijk moet de referendumcommissie op korte termijn aan de slag. De Kiesraad maakt namelijk in een openbare zitting op 14 oktober 2015 bekend of er voldoende geldige verzoeken zijn ingediend voor een referendum over de goedkeuringswet met betrekking tot de associatieovereenkomst met de Oekraïne.

Meer informatie

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.