Universiteit Leiden

nl en

Honours Academy-Ster voor Jan Sleutels

De derde Honours Academy-ster werd tijdens de opening van het academische jaar van de Honours Academy op dinsdag 6 oktober 2015 uitgereikt aan Jan Sleutels, docent in het Honours College Humanities Lab van de Faculteit Geesteswetenschappen en blokcoördinator in het Pre-University College.

Deze HA-ster wordt jaarlijks uitgereikt aan een docent of student die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor het honoursonderwijs.

Dit jaar is de blik van de selectiecommissie, mede door de nominaties van studenten en collega’s, gevallen op een docent die al jaren bij meerdere van onze honoursprogramma’s betrokken is: bij het Pre-University College en het LAPP-Top (voor scholieren) en bij het Honours College. Collega’s beschrijven Jan  als iemand met een enorm aanstekelijk enthousiasme, zowel wat betreft het honoursonderwijs als in het algemeen. Jan leek erg verrast door deze complimenten en de bijbehorende prijs. In zijn woorden: ‘Ik weet even niets te zeggen, en dat kan niet als je filosoof bent, filosofen hebben altijd wat te zeggen’.  

“We GAAN ervoor!”

Zijn studenten zeggen dat zij nog nooit iemand hebben meegemaakt die filosofische concepten met zoveel eenvoud en toewijding weet te brengen, en – een groot compliment voor een docent – dat niemand zich verveelde tijdens de colleges.

Jan Sleutels is vaak de eerste die met 100% inzet aan de slag gaat bij nieuwe projecten (“we GAAN ervoor!”), zo ook bij het Humanities Lab. Hij  is altijd bezig met het vernieuwen van zijn onderwijs. Zijn collega’s beschrijven hem als betrokken, geïnteresseerd in de studenten, kritisch. Zijn creativiteit uit zich in een originele blik op vormgeving en ontwerp.

De Honours Academy-Ster

Bij de symbolische HA-ster horen twee prijzen: er wordt een ster naar de winnaar vernoemd, en hij of zij mag een wens in vervulling laten gaan. Deze wens heeft betrekking op het honoursonderwijs en de honours community van de Universiteit Leiden, en kan bijvoorbeeld gaan over het ontwikkelen van een nieuw onderwijsaanbod, een online netwerkplatform, of een inspirerende bijeenkomst voor honoursstudenten.

De twee eerdere HA-sterren zijn gewonnen door HC-student Yentl Croese voor haar initiatief om het Honours Concert op te zetten, en door Marian Verhallen, HC-coördinator bij de faculteit Sociale Wetenschappen en docentcoach in het LLP.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.