Universiteit Leiden

nl en

Chemiestudent Hans de Bruijn wint promotieplaats Holland Research School

Hans de Bruijn studeerde cum laude af en schreef zijn onderzoeksplan tijdens een speciale masteropleiding voor getalenteerde chemiestudenten van de Holland Research School (HRSMC). Zijn voorstel werd gehonoreerd en De Bruijn start later dit jaar zijn door NWO en HRSCM gefinancierde promotietraject.

Over het promotieonderzoek

Hans de Bruijn gaat werken aan een nieuwe katalysator voor de vorming van C-N bindingen. Dat heeft grote synthetische relevantie. Uit onderzoek is gebleken dat hydroaminomethylering (HAM) of hydroamidomethylering (HAdM) met een rhodium katalysator zeer efficiënte processen oplevert.

Maar rhodium is duur en schaars en een katalytisch systeem met rhodium is niet geschikt voor isomerisatie. De Bruijn stelt voor rhodium te vervangen door kobalt, dat goedkoop en ruimschoots beschikbaar is. Bovendien zijn katalysatoren op basis van kobalt bijzonder geschikte isomerisatiekatalysatoren.

Via toepassing van zogenaamde monodentale fosfine-liganden wil De Bruijn het kobaltsysteem optimaliseren voor de industrieel interessante conversie van interne alkenen tot lineaire amines. In zijn onderzoek is de combinatie van experimenten, theoretische chemie en spectroscopische analyse van groot belang omdat het de mechanistische inzichten verschaft die belangrijk zijn voor het realiseren van optimale selectiviteit.

Het uiteindelijke doel is het toepassen van de katalysator voor de duurzame synthese van ε-caprolactam (een precursor voor nylon-6, een veelgebruikt synthetisch polymeer).

Hans de Bruijn studeerde op 22 september cum laude af aan de Universiteit Leiden (UL). Hij gaat zijn promotieonderzoek uitvoeren onder begeleiding van promotoren prof.dr. Lies Bouwman (UL) en prof.dr. Matthias Bickelhaupt (VU) en copromotor dr. Célia Fonseca Guerra (VU).

Over de HRSMC Excellence Master

De speciale interuniversitaire HRSMC Excellence Master bereidt getalenteerde chemiestudenten voor op een wetenschappelijke carrière. Onderzoekers van de Universiteit Leiden, de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit (de HRSMC partners) stelden een uniek en veeleisend interdisciplinair programma samen, met een sterk accent op de integratie van theorie, spectroscopie en synthese.

De Excellence Master is bedoeld voor de beste 10% van de chemiestudenten. Het schrijven van een voorstel voor een promotieonderzoek vormt een cruciaal onderdeel van deze talentenopleiding. De beste voorstellen worden gehonoreerd met een promotieplaats, gefinancierd uit het Graduate Programme van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Selectieprocedure

Aan het begin van dit academische jaar selecteerde de HRSMC de eerste twee studenten voor zo’n promotietraject: Hans de Bruijn en Kaj van Vliet. Beiden presenteerden hun voorstel voor een breed panel van deskundigen, met als externe leden prof.dr. Gerard van Koten, prof.dr. Rutger van Santen en prof.dr. Douwe Wiersma. Behalve in academische kwaliteit blonken beide voorstellen ook uit vanwege hun interdisciplinaire en interuniversitaire karakter, illustratief voor zowel de Excellence Master als de HRSMC onderzoekschool.

Zie ook

De Holland Research School of Molecular Chemistry (HRSMC)
Prof.dr. Lies Bouwman (promotor)

Foto:  Twee voorstellen zijn gehonoreerd, van Hans de Bruijn (Universiteit Leiden) en Kaj van Vliet (VU Amsterdam). Foto van Hanne Nijhuis

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.