Universiteit Leiden

nl en

NWO kent VENI beurs toe aan criminologe Masja van Meeteren

Criminologe Masja van Meeteren van het Instituut voor Strafrecht en Criminologie ontvangt een VENI beurs van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) van 246.000 euro voor een vierjarig onderzoeksproject getiteld ‘ Het nieuwe gezicht van mensenhandel: een beter begrip van arbeidsuitbuiting’.

Sinds arbeidsuitbuiting strafbaar is gesteld als mensenhandel duiken er regelmatig nieuwe gevallen op. Het is echter onduidelijk hoe arbeidsuitbuiting precies tot stand komt. Welke typen arbeidsuitbuiting zijn er en hoe kunnen deze worden begrepen? Deze vragen worden beantwoord dankzij een nieuw ontwikkelde onderzoeksaanpak met aandacht voor zowel slachtoffers als werkgevers. In het project worden opsporingsonderzoeken bestudeerd en diepte-interviews gehouden met zowel slachtoffers als werkgevers. Het project bouwt voort op jarenlange ervaring met onderzoek over gevoelige onderwerpen onder moeilijk bereikbare groepen zoals irreguliere (‘ illegale’ )migranten.

Dit jaar werden 292 aanvragen ingediend voor een VENI beurs bij de NWO divisie Maatschappij- en Gedragswetenschappen (MaGW), waarvan er 37 een beurs toegekend hebben gekregen.

Over Masja van Meeteren

Masja van Meeteren werkt als Universitair Docent bij de afdeling Criminologie. Haar onderzoeksinteresse ligt op het snijvlak van migratie en criminaliteit. Eerder deed zij onderzoek naar irreguliere migratie, bedoelde en onbedoelde gevolgen van migratiebeleid, mensenhandel, legalisering van migranten, informele arbeid en terugkeermigratie. Over haar onderzoek naar irreguliere migranten verscheen onlangs het boek " Irregular Migrant in Belgium and the Netherland: Aspirations and Incorporation" bij Amsterdam University Press.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.