Universiteit Leiden

nl en

Professor Gerard Mulder benoemd tot erelid van de Gezondheidsraad

Gezien zijn grote verdiensten voor de Nederlandse volksgezondheid en de Gezondheidsraad over een lange reeks van jaren is Gerard Mulder op 30 juni door raadsvoorzitter Pim van Gool benoemd tot erelid van de Gezondheidsraad.

Gerard Mulder kan bogen op een lange staat van dienst bij de Gezondheidsraad. Al in 1986 nam hij deel aan de Commissie Beoordeling Carcinogeniteit van Stoffen. Sindsdien heeft hij bijgedragen aan tal van activiteiten van de raad op het terrein van gezonde arbeidsomstandigheden. Het meest in het oog springend daarbij was wel het voorzitterschap van de vaste Commissie Gezondheid en Beroepsmatige blootstelling aan stoffen, dat hij maar liefst vijftien jaar (van 1999 tot 2014) met grote inzet en betrokkenheid vervulde. In die hoedanigheid begeleidde hij meer dan zeventig adviezen naar de eindstreep. Gerard Mulder verloor zich daarbij niet in details maar hield oog voor de bredere context. Zo verschenen onder zijn voorzitterschap diverse leidraden voor risicobeoordeling en gaf hij ook internationaal vaak toelichting op de werkwijze en adviezen van de raad.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.