Universiteit Leiden

nl en

Roberta D’Alessandro lid Internationale Raad voor Wetenschappen

De Leidse hoogleraar Italiaanse Taal en Cultuur Roberta D’Alessandro is met ingang van 1 oktober 2015 voor een periode van drie jaar benoemd tot lid van de Internationale Raad voor Wetenschappen. De in Parijs gehuisveste organisatie heeft tot doel de internationale wetenschap te versterken.

Vrijheid binnen wetenschap nastreven

Prof.dr. Roberta D'Alessandro
Prof.dr. Roberta D'Alessandro

D’Alessandro treedt toe tot de Commissie voor de vrijheid en verantwoordelijkheid bij de uitvoering van wetenschap. Deze streeft vrijheid in de wetenschap na en bevordert de onafhankelijke samenwerking tussen onderzoekers. Ze doet dit onder meer door het organiseren van wetenschappelijke bijeenkomsten. Ook besteedt de commissie aandacht aan wetenschappers wier mensenrechten worden geschonden.

Enige lid uit Nederland

De Internationale Raad voor Wetenschappen (International Council for Science) is in 1931 opgericht. Het is een van de oudste niet-gouvernementele organisaties ter wereld. Alleen leden van de raad kunnen commissieleden voordragen. Het kandidaatschap van D’Alessandro is aangedragen door de KNAW, waar ze lid is van de Jonge Akademie, en bestuurslid en international officer was. Ook het platform voor excellente jonge wetenschappers Global Young Academy, waar D'Alessandro lid van is, steunde haar kandidatuur. De Leidse hoogleraar is het enige commissielid uit Nederland.

Zie ook

(22 juni 2015 - CR)

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.