Universiteit Leiden

nl en

Nieuw keuzevak ‘Virtual Reality’ wordt deel van promotie-onderzoek

Buitenpromovendus Robin de Lange gaat een keuzevak Virtual Reality for Science and Education verzorgen dat deel wordt van zijn promotieonderzoek. Start in september 2015. Het Leids Universiteits Fonds en de Gratama Stichting investeerden er tienduizend euro in.

Verkenning van de mogelijkheden

Headset Oculus Rift
De Oculus Rift-headset

Naast buitenpromovendus is Robin de Lange als onderzoeker ook een beetje een buitenbeentje. Zijn onderzoek bij het Leiden Institute of Advanced Computer Science onder promotor Bas Haring, bijzonder hoogleraar Publiek begrip van wetenschap, wordt geen standaarddissertatie met een hypothese maar een verkenning van de mogelijkheden van Virtual Reality (VR) voor onderwijs en onderzoek In zijn theoretisch kader kijkt De Lange (mede) vanuit de filosofie naar de vraag hoe mensen in hun cognitieve processen gebruikmaken van de omgeving. Bij het verkennende onderzoek wil De Lange studenten van het keuzevak betrekken. Het is de bedoeling interactieve kennisontwikkeling tussen docent en studenten te creëren, waar iedereen wijze van wordt.

Veel potentie voor onderwijs en onderzoek

Robin de Lange
Robin de Lange

Met de komst van goede, betaalbare VR-headsets, zoals de Oculus Rift of Google Cardboard, met respectievelijk een goede pc of smartphone’, stelt De Lange, ‘wordt het voor iedereen mogelijk om meeslepende digitale ervaringen te hebben. Bekend zijn de virtuele achtbaanritjes en games waar je echt in kunt rondlopen. Maar de toepasbaarheid is veel groter. Ik zie veel potentie voor het onderwijs en onderzoek. Scheikundigen kunnen complexe chemische reacties visualiseren en mogelijk beter begrijpen. Voor studenten archeologie wordt het mogelijk een vindplaats te reconstrueren en te verkennen vanuit de collegezaal. Door te filmen met 360˚ camera’s worden de documentaires van journalisten en filmers in opleiding nog sprekender. Dat maakt het keuzevak interessant voor studenten en aanstaande studenten Journalistiek en nieuwe media en Media Technology. En de beleving van Massive Open Online Courses (MOOCs) kan er veel rijker en levensechter mee worden gemaakt voor de deelnemende studenten wereldwijd.’

Democratisering van technologie

‘Het maken van content voor VR wordt eveneens snel eenvoudiger’, zo heeft De Lange vastgesteld. ‘360° camera’s worden betaalbaar en de benodigde software geavanceerder. Ik zie dit als democratisering van technologie die het voor studenten, onderzoekers en docenten mogelijk maakt om een probleem in hun vakgebied beter inzichtelijk maken. Het doel van mijn onderzoek is om op korte termijn VR-ervaringen te verzamelen en te ontwikkelen die direct toepasbaar zijn in het onderwijs, binnen en buiten de Leidse universiteit. De resultaten worden begin 2016 gepresenteerd op een symposium.

Natuurkunde, filosofie en Media Technology in Leiden

De Lange is Leids alumnus. Hij studeerde natuurkunde en filosofie, en deed de master Media Technology. De Lange is al met de voorbereiding van zijn promotie-onderzoek bezig door zich in te lezen en door de ontwikkeling van het keuzevak. Zijn inkomen haalt De Lange vooral uit zijn bedrijf dat huiswerkbegeleiding biedt en de de mede-organisatie van programmeercursussen voor middelbare scholieren. ‘De grootste gemene deler van wat  ik doe is mensen – meestal jongeren -  de wereld beter laten begrijpen. Daar ligt mijn grote interesse.’

Na tien minuten misselijk

De Lange ziet wel wat in het perspectief dat in het onderwijs aan de horizon gloort, namelijk dat studenten over niet al te lange tijd de leerstof thuis of in de bibliotheek tot zich nemen met behulp van videocolleges, boeken en ander materiaal, en dat de colleges er zijn voor de verwerking en verdieping van de stof door middel van discussie. Onderling en met de docent. Bijvoorbeeld aan de hand van VR-video's. De Lange: 'VR kan helpen bij de verdieping van het onderwijs.' Maar al te lang achter elkaar kun je dit hulpmiddel nou ook weer niet inzetten, relativeert hij aan het eind van het gesprek. ‘Na tien minuten worden de meeste mensen nu nog wat misselijk, dan moet je de headset afzetten.’ Onze zintuigen laten zich kennelijk toch niet helemaal om de tuin leiden.

In de cursus worden de materialen ter beschikking gesteld. Maar stel dat een student er verder mee wil, aan wat voor investering moet hij of zij dan denken? De virtual reality-uitrusting van Robin de Lange.  De prijzen van een headset variëren van een € 10 voor de kartonnen Google Cardboard en € 200 voor de Gear VR (beide voor de smartphone) tot € 400 voor de Oculus Rift (voor de pc). Een redelijke 360o-camera (bijv. de Ricoh Theta) kost € 300. De meest gebruikte software (Unity3D) is gratis.

 

(CH)

Keuzevak open voor bachelor- en masterstudenten van alle opleidingen

Het keuzevak staat open voor alle bachelor- en masterstudenten. De maximaal 25 deelnemers gaan op zoek naar toepassingen van Virtual Reality voor het inzichtelijk maken van (complexe) problemen. Wat is mogelijk, wat zijn de uitdagingen en wat de praktische problemen waar je tegenaan loopt? Als eindproject maken de studenten samen een werkend prototype van een VR-concept dat ze zelf hebben ontwikkeld. Gastcolleges zijn er van hoogleraar Bas Haring en de Leidse filosoof dr. Jan Sleutels. Het keuzevak gaat in september 2015 van start.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.