Universiteit Leiden

nl en

Arthur Elias benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Arthur Elias, onderzoeker en 'onderwijsman' bij Rechtsgeleerdheid, heeft een koninklijke onderscheiding ontvangen. Bij zijn afscheid op 24 juni werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Cleveringalezingen

Mr.dr. Arthur Elias met zijn koninklijke onderscheiding (Foto 'Mijn Fotowerkplaats')
Mr.dr. Arthur Elias met zijn koninklijke onderscheiding (Foto 'Mijn Fotowerkplaats')

Elias verrichte onderzoek op het terrein van de geschiedenis van het staatsrecht en het belastingrecht. Hij heeft verscheidene lezingen gehouden en gastcolleges gegeven, in het bijzonder op het terrein van zijn specialisme, het belastingrecht in de Bataafs-Franse tijd. Ook hield hij vier keer een Cleveringalezing, in Den Bosch, Pretoria, Nice en Haarlem.

Daarnaast deed Elias buitengewoon veel voor het onderwijs, en bekleedde en bekleedt hij vele bestuursfuncties bij commissies en organen binnen en buiten de universiteit.

Groot onderwijshart

Elias heeft een groot onderwijshart. Hij gaf uiteraard zelf onderwijs, maar droeg ook eindverantwoordelijkheid voor bredere delen van het onderwijs en voor de examens in de vakken geschiedenis van de staatsinstellingen, het staatsrecht, het belastingrecht en het Europees recht. Daarnaast begeleidde en beoordeelde hij scripties betreffende de geschiedenis van het belastingrecht en het staatsrecht en werkte hij mee aan het onderwijs in de geschiedenis van het privaatrecht. Vóór zijn pensioen gaf hij college in de geschiedenis van het Europees publiekrecht.

Wethouder Robert Strijk speldt Elias de versierselen op. (Foto 'Mijn Fotowerkplaats')
Wethouder Robert Strijk speldt Elias de versierselen op. (Foto 'Mijn Fotowerkplaats')

Commissies

Sinds 2006 was Elias voorzitter van de examencommissie van de master rechtsgeleerdheid en jeugdrecht, voorzitter van de propedeuse-examencommissie, vicevoorzitter van de facultaire examencommissie en vicevoorzitter examencommissie bachelor rechtsgeleerdheid. Tevens was hij contactpersoon voor de uitwisseling met enkele universiteiten in Zuid-Afrika, wat hij met veel toewijding deed. Mede door hem voelden de Zuid-Afrikaanse studenten zich in Leiden op hun gemak.

Ook buiten de faculteit, die hij mede bestuurde, was Elias actief. Zo was hij lid van de Universiteitsraad en negen jaar voorzitter van de Commissie voor de beroep- en bezwaarschriften van de Universiteit Leiden.

Maatschappelijke dienstverlening

Twaalf jaar lang was Elias docent recht en staatsinrichting op de Rijksarchiefschool. Verder is hij voorzitter van de Geschillencommissie reizigers busvervoer, de Beroepscommissie stichting keurmerk touringcarbedrijf en de Beroepscommissie TX-keur Taxivervoer.

Gedurende acht jaar bekleedde Elias de functie van secretaris en penningmeester van het Leids buurtcomité Hogewoerd e.o en nu die van voorzitter van buurtvereniging Maredorp-de Camp.

(24 juni 2015/CH)

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.