Universiteit Leiden

nl en

PhD student Bernard van Heck naar Lindau Ontmoetingsdagen met Nobelprijswinnaars

Natuurkundige Bernard van Heck is één van de zeven Nederlandse veelbelovende jonge wetenschappers die naar de 65e editie van de Lindau Ontmoetingsdagen met Nobelprijswinnaars gaat

Deelnemers

Bernard van Heck
Bernard van Heck

De jonge wetenschappers ontmoeten tijdens de Lindau Ontmoetingsdagen winnaars van de Nobelprijs voor fysiologie of geneeskunde, de Nobelprijs voor chemie en de Nobelprijs voor natuurkunde. Op het programma staan lezingen van de Nobelprijswinnaars, plenaire discussies, thematische workshops en diverse sociale evenementen. Bernard is het afgelopen najaar geselecteerd door de Koninklijke Nederlandse Academie voor de Wetenschappen (KNAW) op voordracht van zijn promotor professor Carlo Beenakker.

Bernard van Heck

Bernards promotieonderzoek in de theoretische natuurkunde ligt op het raakvlak tussen quantum phyiscs , nanotechnologie en de theorie van berekeningen. Zijn doel is om elektronische schakelingen te ontwerpen om berekeningen te maken volgens de wetten van de kwantummechanica. Die berekeningen zouden dan bepaalde algoritmes sneller kunnen uitvoeren dan hun klassieke tegenhangers - bijvoorbeeld algoritmen om chemische problemen op te lossen. Van Heck slaat daarmee een brug tussen abstracte wiskundige ideeën en de concrete wereld van de elektronica. De 65e editie van de Lindau Ontmoetingsdagen wordt een multidisciplinaire bijeenkomst. Bernard van Heck: ‘Mijn wetenschappelijke interesse overstijgt het vakgebied natuurkunde en ik kijk ernaar uit om zowel Nobelprijswinnaars als deelnemers uit verschillende disciplines te ontmoeten’.

Over de Lindau Ontmoetingsdagen met Nobelprijswinnaars

De 65ste editie van de Lindau Ontmoetingsdagen met Nobelprijswinnaars vindt plaats van 28 juni tot 3 juli 2015. De Lindau Ontmoetingsdagen hebben als doel het overdragen van kennis tussen generaties van wetenschappers, het versterken van internationale netwerken en het inspireren van zowel jonge wetenschappers als Nobelprijswinnaars. Afwisselend staan de vakgebieden chemie, natuurkunde en geneeskunde / fysiologie centraal. Elke vijf jaar wordt het programma aangevuld met een multidisciplinaire ronde, zoals dit jaar het geval is. De Lindau Ontmoetingsdagen met Nobelprijswinnaars wordt georganiseerd sinds 1951. De KNAW participeert sinds 2008.

Lees meer

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.