Universiteit Leiden

nl en

Ruim een miljoen voor Leids excellent onderzoek chemie

Maar liefst vier Leidse jonge excellente onderzoekers, dr. Martina Huber, dr. Mario van der Stelt, dr. Roxanne Kieltyka en dr. Dennis Hetterscheid hebben een ECHO subsidie van € 260.000 euro toegekend gekregen. Hiermee kunnen hun onderzoeksprojecten van start gaan.

De gehonoreerde projecten

FOCUSGEBIED CHEMIE EN BIOLOGISCHE/MEDISCHE WETENSCHAPPEN

Ultra-hoogveld EPR: Hoe klonteren de eiwitten van Alzheimers ziekte
ECHO-subsidie
Dr. M.I. Huber
Wij willen de aggregatie van eiwitten onderzoeken, die voor de ziekte van Alzheimer belangrijk zijn. Met geavanceerde elektron-spin-resonantie methodes en met behulp van onze wereldwijd unieke hoogveld EPR-spectrometer gaan wij de structuur en compositie van zulke aggregaten meten. De kennis van deze structuren is essentieel om de ziekte te bestrijden.

Ontwerp en synthese van nieuwe kandidaat geneesmiddelen voor neurodegeneratieve ziekten
ECHO-subsidie
Dr. M. van der Stelt
In dit voorstel gaan de onderzoekers op zoek naar nieuwe moleculen die gebruikt kunnen worden voor de behandeling hersenziekten, zoals de Ziekten van Alzheimer en Parkinson. De onderzoekers gaan nieuwe moleculen ontwerpen met geavanceerde computermodellen, synthetiseren en testen in cellen en diermodellen.

FOCUSGEBIED CHEMIE EN FYSICA/MATERIALEN

Ziektediagnostiek en medicijnafgifte door kracht in aantallen
ECHO-STIP-subsidie
Dr. R.E. Kieltyka
Het vroegtijdig detecteren van biomoleculen die een ziekte signaleren, is als het vinden van een naald in een hooiberg. Onderzoekers zullen gebruik maken van zelf assemblerende moleculen om signalen geactiveerd door minimale hoeveelheden biomoleculaire markers te
verveelvoudigen en daarmee zowel ongezond weefsel te detecteren als geneesmiddelen toe te dienen.

FOCUSGEBIED CHEMIE EN TECHNOLOGIE/DUURZAAMHEID

Katalyse tegen de klok in
ECHO-STIP-subsidie
Dr. D.G.H. Hetterscheid
Aangepaste model systemen van Cytochrome C oxidase zullen worden gebruikt om in plaats van zuurstof reductie, de tegenovergestelde reactie, water oxidatie te katalyseren. Deze nieuwe katalysatoren zullen in detail worden bestudeerd om uiteindelijk gebruikt te kunnen worden bij het omzetten van zonlicht in zuurstof en een chemische brandstof zoals waterstof.

Over ECHO subsidies

De ECHO-subsidies bieden onderzoekers de kans om creatieve, risicovolle ideeën uit te werken, die de kiem kunnen zijn voor onderzoeksthema’s van de toekomst.

De ECHO-STIP-subsidies zijn een specifieke stimulans voor nieuw benoemde onderzoekers op zogeheten ‘chemische zwaartepunten’, die de commissie-Breimer per universiteit heeft vastgesteld in het Advies implementatie Sectorplan natuur- en scheikunde.

In totaal ontving NWO-CW 31 aanvragen voor TOP (5 toekenningen), 129 voor ECHO (19 toekenningen) en 21 voor ECHO-STIP (9 toekenningen).

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.