Universiteit Leiden

nl en

Jan-Peter Loof gekozen tot bestuursvoorzitter School of Human Rights Research

Tijdens de laatste vergadering van het bestuur van de Onderzoekschool Rechten van de Mens (School of Human Rights Research) is Jan-Peter Loof gekozen tot bestuursvoorzitter, als opvolger van Prof. dr. M. Kamminga (Universiteit Maastricht) die in april met emeritaat is gegaan.

De School of Human Rights Research is een samenwerkingsverband van onderzoekers op het terrein van de rechten van de mens (zowel juristen, politicologen als historici) verbonden aan de universiteiten van Utrecht, Maastricht, Tilburg, Rotterdam, Amsterdam (UvA), Leiden en Groningen. In totaal zijn zo’n 200 junior en senior-onderzoekers aan de school verbonden. Een belangrijke activiteit van de school is het organiseren van een gezamenlijk opleidingsprogramma voor junior-onderzoekers.

Een van de aandachtspunten voor de nieuwe bestuursvoorzitter is het op- en uitbouwen van een netwerk van contacten tussen de universitaire onderzoekers op het terrein van de mensenrechten en het College voor de Rechten van de Mens.  Jan-Peter Loof is zelf lid van dit College. Hij geeft aan: ‘De mensenrechten raken aan een grote hoeveelheid rechts- en beleidsterreinen. Als nationaal mensenrechteninstituut kan het College zijn taak met een beperkte staf alleen goed uitoefenen als het “gevoed” wordt door de deskundigheid van de vele onderzoekers die goed op de hoogte zijn van alle juridische en politieke ontwikkelingen op die verschillende terreinen. Het College heeft de wetenschappers echt nodig. En andersom kan het College ook een interessant platform bieden aan onderzoekers om maatschappelijke aandacht te genereren voor hun bevindingen.’

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.