Universiteit Leiden

nl en

Islamonderwijs wordt vernieuwd

De Faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden wil haar onderwijs op het gebied van de islam vernieuwen en verbreden. Dit betekent dat aandacht voor islamonderwijs blijft bestaan. Maar de zelfstandige bacheloropleiding Islamstudies wordt vanaf collegejaar 2014-2015 niet meer aangeboden wegens het geringe aantal inschrijvingen. De behoefte aan islamonderwijs is de laatste jaren veranderd en de faculteit speelt hierop in door dit onderwijs te herpositioneren. Zo behoudt het islamonderwijs een breed platform binnen de faculteit en de Universiteit Leiden.

De vraag naar islamonderwijs als onderdeel van of aanvulling op een verwante opleiding is de afgelopen jaren toegenomen. Daartegenover ziet de faculteit dat de behoefte van studenten aan een zelfstandige opleiding op dit gebied is afgenomen. Dit is de reden dat een verkenning is gestart naar een nieuwe positionering van het islamonderwijs, om aan de vraag naar verbreding en verdieping op het gebied van islam te voldoen.

Binnen de faculteit wordt ook al langere tijd gekeken naar de positie van de bacheloropleiding Islamstudies. Gezien de geringe behoefte aan een dergelijke zelfstandige opleiding hebben faculteitsbestuur en College van Bestuur besloten deze opleiding de komende jaren af te bouwen. Het Faculteitsbestuur en College van Bestuur zijn bezig afspraken te maken met de NVAO en de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van OCW over de afbouw van Islamstudies. De faculteit stelt de studenten die de opleiding Islamstudies volgen in staat hun studie af te ronden. Vanaf collegejaar 2014-2015 zal deze opleiding voor nieuwe studenten niet meer worden aangeboden.

In de toekomst zal op bachelorniveau in elk geval binnen het onderwijsprogramma van Midden-Oostenstudies en Religiewetenschappen aandacht zijn voor de islam. Ook op masterniveau zal de islam vertegenwoordigd zijn en blijven in het onderwijs van de Universiteit Leiden. Voor studenten van andere opleidingen zal de faculteit cursussen aanbieden die zij in hun vrije keuzeruimte kunnen volgen. Zo behoudt het islamonderwijs een breed platform binnen de faculteit en de Universiteit Leiden. De faculteit verwacht in juli de toekomstplannen voor het islamonderwijs te kunnen presenteren.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.