Universiteit Leiden

nl en

Alumna Azinat Abubakari wint scriptieprijs

De Scriptieprijs 18e Eeuw gaat dit jaar naar alumna Literary Studies Azinat Abubakari. Haar helder geschreven scriptie over de wisselwerking tussen gender en ras in Franse literaire werken uit de late achttiende en vroege negentiende eeuw gooide hoge ogen.

Juryrapport

"Azinat Abubakari onderzoekt in haar helder geschreven scriptie de wisselwerking tussen gender en ras in Franse literaire werken uit de late achttiende en vroege negentiende eeuw. Zij concentreert zich op de rol die beide factoren (kunnen) spelen in de sociale mobiliteit van de betrokken personages. Na de definiëring van de terminologie stapt zij over op closereadings van de teksten, waarbij die teksten vergeleken worden met contemporaine publicaties, aan de hand van een brede waaier aan theoretische modellen (om maar enkele te noemen: lacaniaanse tekstkritiek, feministische kritiek, post-koloniale benaderingen). 

Daardoor sluit zij aan bij een heel actuele onderzoekspraktijk, zonder haar primaire teksten uit het oog te verliezen. Zij slaagt erin een indrukwekkende hoeveelheid primaire en secundaire bronnen te combineren, en op die manier tot verrassende en uitdagende conclusies te komen."

Over de Scriptieprijs 18e Eeuw

De  Scriptieprijs 18e Eeuw wordt jaarlijks uitgeloofd aan de schrijver of schrijfster van een excellente, originele, mogelijk interdisciplinaire masterscriptie over een aspect van de geschiedenis, literatuur, filosofie of beeldende kunst van de ‘lange’ achttiende eeuw (1670-1830).

A. Abubakari, titel scriptie: ‘Race et gender à travers le prisme féminin (1789 – 1842): Olympe de Gouges, Mme de Duras et Mme Charles Reybaud’. 
Begeleiders: dr. Madeleine van Strien-Chardonneau en prof.dr. Paul Smith.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.