Universiteit Leiden

nl en

Prof. Jan Slikkerveer pleit in Indonesië voor wereldwijde lokale ontwikkeling

De president van Indonesië, Susilo Bambang Yudhoyono heeft Jan Slikkerveer, hoogleraar Etnobotanische Kennissytemen in Ontwikkelingslanden, persoonlijk uitgenodigd om een lezing te houden op het World Culture Forum. Dat wordt van 24 tot 27 november in Indonesië gehouden.

Prof.dr. Jan Slikkerveer

Indonesisch initiatief

Het internationale World Culture Forum, gericht op ontwikkeling vanuit de lokale kennisbasis, in het bijzonder op het platteland van ontwikkelingslanden, moet het eerste worden in een reeks. De Indonesische president nam hiertoe het initiatief na een debat in de General Assembly van de Verenigde Naties (VN), in juni 2013. Secretaris-generaal Ban Ki-moon wees toen op de grote betekenis van lokale kennis voor duurzame ontwikkeling. Lokale kennis zou een prominente plaats moeten krijgen in de Post 2015 Development-agenda van de VN.

Specialisme

Slikkerveer is gevraagd vanwege zijn specialisme: traditionele ecologische kennis en duurzame ontwikkeling. Dat is ook het onderwerp van zijn lezing. De hoogleraar noemt zijn specialisme ook ethnoscience . Het heeft betrekking op diverse sectoren zoals geneeskunde, landbouw, milieu, en beheer en behoud van bioculturele diversiteit.  Slikkerveer werkte het uit tot het Leiden Ethnosystems and Development Programme (LEAD).

Stagnerende ontwikkeling en armoede

Na de Tweede Wereldoorlog voltrok zich in jonge onafhankelijke staten in de Derde Wereld een proces van socio-economische ontwikkeling, waarbij met name op het platteland moderne kennis en technieken de bestaande lokale structuren gingen domineren. Door overexploitatie, vervreemding van hulpbronnen en het verlies van lokale kennis en technieken namen de problemen van de plattelandsbevolking snel toe: armoede, honger en ecologische achteruitgang van de omgeving. Het recente proces van globalisering verslechterde de toestand van de lokale bevolking verder.

Omslag

Sinds kort is sprake van een omslag in het denken over ontwikkeling. De toespraak van Ban Ki-moon in juni markeert dat. Slikkeerveer pleit al enkele tientallen jaren voor erkenning, herwaardering en van lokale kennis en voor integratie daarvan in de globale kennissystemen. Dit vanuit de idee dat die kennis de basis is voor duurzame vooruitgang, weg van de armoede. Zonder plaats en rol voor lokale kennis is ontwikkeling, zodanig dat de bevolking er op de lange termijn profijt van heeft, nagenoeg mogelijk. Slikkerveer was – en is - actief in Azië (o.a. in Indonesië en Singapore) en Afrika (o.a. Tanzania en Kenia), en ook dichter bij huis, in Griekenland.

Onderscheidingen

Slikkerveer zette al in de tachtiger jaren in samenwerking met de Universitas Padjadjaran in Bandung, Indonesië, diverse interdisciplinaire programma’s op, op het gebied van geneeskunde en de etnobotanie. Later kwam daar aandacht voor de integratie van microfinanciering bij. In 2005 en in 2011 werd Slikkerveer in Indonesië onderscheiden voor zijn inspanningen.

Zie ook

Bijzondere Indonesische onderscheidingen voor prof.dr. L.J. Slikkerveer en drs. L.E.H. Vredevoogd. Nieuwsartikel 27 september 2011

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.