Universiteit Leiden

nl en

Science meets Business; 70 stageplaatsen bij meer dan 20 bedrijven op Bio Science Park Leiden

Je bent masterstudent in Leiden en je loopt stage op het Bio Science Park (BSP). Veel idealer kun je het niet hebben als bètastudent met de masterspecialisatie ‘Science Based Business’ (SBB). Nog voordat ze zijn afgestudeerd, hebben zeventig masterstudenten in een bedrijf meegedraaid.

Zeventig bètastudenten hebben hun ‘Science meets business’ stage afgerond. In een paar maanden tijd krijgen deze masterstudenten ook echt iets voor elkaar. Met hun wetenschappelijke invalshoek brengen ze een extra dimensie in een bedrijf, waar normaalgesproken wetenschap geen kerntaak is en waarvoor weinig geld en tijd beschikbaar is. Met hun kennis van ‘Science Based Business’ maken deze studenten vlotte keuzes en ze geven adviezen aan de hi-tech bedrijven van het Bio Science Park. Voordeel voor de student is dat de eerste stappen in het bedrijfsleven maar vast gezet zijn. Nog voordat ze afstuderen.

Volop kansen

Twintig bedrijven van het Bio Science Park (BSP) bieden nu de stageplaatsen aan Leidse bètastudenten. Dat is een kwart van het aantal BSP-bedrijven. Hier liggen nog volop kansen, want elk jaar zoekt een nieuwe lichting studenten een stageplek. De stagiair is dé brug om de wetenschap en het bedrijfsleven dichter bij elkaar te brengen. De stage-opdrachten zijn zo divers als de bedrijven zelf. Zo heeft ProQR therapeutics samen met stagiaire Sarah Hafith aan financieringsstrategieën gewerkt.

Stageopdrachten

Bedrijfscultuur en kwaliteitsmanagement 
Tijdens stages zijn tools ontwikkeld om verandering in de bedrijfscultuur te ondersteunen, nieuwe kwaliteitsmanagement systemen ontwikkeld en geïmplementeerd, huis-richtlijnen opgesteld zoals een ‘Quality Policy’ of ‘Treasury Policy’. Diverse in- en externe procedures en richtlijnen voor Clinical Trials Applications zijn doorgelicht en geharmoniseerd.

Innovatie en nieuwe technologie 
Veel stagiairs werken aan projecten waarin een innovatief product of nieuwe technologie centraal staat. In zulke stages houden studenten zich onder meer bezig met het inventariseren en binnenhalen van subsidies, fondsen, ‘crowdfunding’, het aantrekken van investeerders en contact leggen met potentiele partners en klanten. Daarbij definiëren zij alternatieve businessmodellen en product-marktstrategieën door bijvoorbeeld nieuwe toepassingen of nieuwe (geografische) markten in kaart te brengen.

Patenten en ‘Freedom to operate’ 
Sommige stagiairs houden zich bezig met ‘freedom to operate’ middels patentenanalyse of het zoeken naar eventuele alternatieven voor de vereiste registraties om een product op de markt te mogen brengen. Als jonge ‘Business Developers’ onderzoeken en coördineren zij hun project met hulp van een begeleider waarna zij een eigen advies uitbrengen.

Zie ook

Health, Life and Biosciences is een van de profielthema’s van de Universitiet Leiden.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.