Universiteit Leiden

nl en

NWO Internationalisering in de Geesteswetenschappen-subsidie voor dr. Maria Boletsi

Dankzij deze subsidie zal Maria Boletsi in samenwerking met onderzoekers van de Universiteit van Genève en de Universiteit van Bonn onderzoek doen naar de geschiedenis van het begrip “barbarij” van de 18e eeuw tot het heden, en de rol van dit begrip in constructies van de moderne Europese identiteit.

Moderne geschiedenis van "barbarij"

Sinds het einde van de Koude Oorlog en vooral sinds de terroristische aanslagen van 11 september 2001 zijn de termen “barbarij” en “beschaving” weer prominent aanwezig in politieke toespraken en media-uitingen in het Westen. De betekenis van deze termen wordt echter vaak als vanzelfsprekend beschouwd en er is weinig reflectie op de implicaties en de legitimiteit van het gebruik ervan. In dit kader zal dit project bijdragen aan een historisch begrip van vroegere en hedendaagse functies van het concept “barbarij.” Hoe heeft dit begrip bijgedragen aan de totstandkoming en versterking van verschillende zelfbeelden van Europa en van Europese naties en culturen in de moderne tijd?

Dit project richt zich op cruciale keerpunten in de moderne geschiedenis van “barbarij” en de figuur van de “barbaar”: omkeringen van de tegenstelling tussen “beschaafd” en “barbaars,” waarbij de term “barbaars” vaak een positieve lading krijgt; verschuivingen in de betekenis van “barbarij”; momenten van radicale kritiek op dit begrip; en positieve herwaarderingen daarvan (zoals in het kader van avant-garde kunst).

Interdisciplinaire studie van de moderne geschiedenis van barbarij

Conferentieposter Barbarism Revisited (2012)

De samenwerking zal resulteren in een monografie in het Engels: een vergelijkende, interdisciplinaire studie van de moderne geschiedenis van barbarij, met de nadruk op de rol van literatuur en kunst. De functies van “barbarij” worden verkend in

  1. esthetische contexten (literatuur, beeldende kunst, film, muziek),
  2. wetenschappelijke contexten (historiografie, antropologie en etnologie van de 18e tot de vroege 20e eeuw en hedendaagse cultuurtheorie),
  3. politieke retoriek en de media.

Op basis van de specialisaties van de partners zullen deze velden in verschillende Europese nationale en culturele contexten worden onderzocht.

De samenwerking zal ook tot een follow-up project leiden, waarin dit project uitgebreid zal worden met de toevoeging van, onder andere, niet-Westerse perspectieven.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.