Universiteit Leiden

nl en

Koninklijke onderscheiding voor Rinny Kooi

Dr. Rinny Kooi, onderzoeker en docent bij Biologie, is op woensdag 19 juni bij haar pensionering benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Kooi was ook actief in de medezeggenschap en zette zich in voor een sterkere positie van de vrouw aan de universiteit.

Gedreven bioloog

Kooi is sinds 1979 in verschillende functies in dienst geweest bij de Universiteit Leiden. Zij begon als analiste, studeerde in de avonduren Biologie en promoveerde in 1990. Het was de moeite waard, want Kooi werd bioloog in hart en nieren en ze heeft haar liefde voor het vakgebied op allerlei manieren uitgedragen.

Bijzondere doceerstijl

Kooi had een bijzondere doceerstijl. Zo versierde ze haar practicumlokaal om studenten zich thuis te laten voelen. Ze was streng maar met een open oog voor de individuele student. Met haar originele en grote inzet bond ze studenten aan zich, en daarmee aan het vakgebied. Kooi was niet alleen onmisbaar bij reguliere practica, ze was ook de grote initiatiefnemer en organisator van veldexcursies, zomercursussen en buitenlandse veldreizen. Dat leverde haar grote waardering van de studenten op, wat zich onder meer uitte in de benoeming tot erelid van de Leidse Biologen Club, de studievereniging van de opleiding Biologie.

In 2012 leverde Kooi een belangrijke bijdrage aan de vernieuwde honours course ‘Crises in Biology – Geology & Marine Biology’

Gevoel voor rechtvaardigheid

In haar afscheidsspeech memoreerde Kooi dat haar studie en promotie door haar leidinggevende bij de universiteit steeds zeer werden ontmoedigd (‘Wie een dubbeltje is moet geen kwartje willen worden’). Dat versterkte haar gevoel voor rechtvaardigheid en gelijkheid. Ze was lid van de Universiteitsraad en van 1998 tot aan haar pensionering ABVA/KABO-vertegenwoordiger in de werknemersdelegatie van het Lokaal Overleg. En altijd heeft ze zich sterk gemaakt voor de positie van vrouwen aan de universiteit. In de jaren tachtig was ze lid van de Emancipatiecommissie van de universiteit, en mede-initiatiefnemer van Vrouwen in de wetenschap, een evenement dat jarenlang op of rond 8 maart, Internationale vrouwendag, bij de universiteit werd georganiseerd.

Ander vrijwilligerswerk

Naast haar werk was Kooi actief in de politiek, de (protestantse) kerk, de opvang van daklozen en van (ex-)gedetineerden. Nog steeds is ze bestuurslid van de Entomologische Vereniging. Ook organiseert ze biologische excursies in tal van Leidse wijken en parken, zelfs een keer voor blinden en slechtzienden. En ze was mede-oprichter van wijkvereniging van de Professoren & Burgemeesterswijk, waarin ze onder meer de rol van buurtbioloog vervult. In 2012 ontdekte Kooi in haar wijk een bijzondere spar, waarover ook de digitale Nieuwsbrief van de universiteit berichtte.

Kooi blijft werken

Na haar pensionering gaat Kooi niet op haar lauweren rusten. Zo blijft ze via een nulaanstelling werk doen voor het Instituut Biologie Leiden. Eens bioloog, altijd bioloog.

Zie ook

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.