Universiteit Leiden

nl en

Wiskundeprogramma Algant haalt niet-westers talent naar Leiden

Het Europese PhD-programma Algant is een belangrijke stimulans voor de internationale samenwerking tussen wiskundigen. De meerderheid van de deelnemers heeft een Leidse promotor. De Vietnamese wiskundige Dung is de eerste die promoveert. Hij keert terug naar Vietnam met een missie.

Duong Hoang Dung: ‘Met mijn nieuwe kennis wil ik bijdragen aan de ontwikkeling van wiskunde in Vietnam’

Beperkingen in Vietnam

Het Algant programma was een buitenkans, zegt Duong Hoang Dung. ‘Een PhD doen in Vietnam is heel moeilijk. Ik krijg daar geen beurs en ik kan alleen het collegegeld betalen en in mijn levensonderhoud voorzien door veel te werken naast mijn onderzoek. Hierdoor blijft er veel minder tijd over voor het proefschift.’ En er zijn nog meer beperkingen. ‘Het is bijna onmogelijk om vanuit Vietnam internationale conferenties in het buitenland te bezoeken en eenvoudig toegang te hebben tot de laatste publicaties in wiskunde.’ Dung hoopt 14 mei te promoveren op zijn proefschrift ‘Profinite groups with a rational probabilistic zeta function’.

 

 

Europa op de kaart

Algant staat voor Algebra, Geometry and Number Theory. ‘Dit phd-programma wordt door de Europese Unie gefinancierd om Europa in wiskundig opzicht op de kaart te zetten’, legt Hendrik Lenstra, hoogleraar Fundamentele Wiskunde en promotor van Dung, uit. ‘Getalenteerde niet-westerse wiskundigen waren tot voor kort meestal geneigd om voor de Verenigde Staten te kiezen en dit programma is een belangrijke stimulans om deze groep naar Europa te halen.’ De promovendi krijgen een beurs en de deelnemende universiteiten ontvangen ook een vergoeding voor de begeleiding.

Verbroedering

Een van de voorwaarden van Algant is dat de promovendus door minimaal twee partneruniversiteiten wordt begeleid. Dungs andere promotor werkt aan de universiteit van het Italiaanse Padua. Dung: ‘Ik heb nu het voordeel van twee supervisors die ieder een expert zijn op een ander terrein. Hierdoor krijg ik verschillende goede ideeën en invalshoeken voor mijn onderzoek.’ 
Leiden is de enige Nederlandse universiteit die deelneemt aan dit programma en werkt samen met universititeiten in Parijs, Bordeaux, Milaan en Padua. Daarnaast is er ook een samenwerkingsverband met universiteiten in India en Zuid-Afrika. Lenstra: ‘Dit programma zorgt voor internationale verbroedering. Er zijn innige contacten gegroeid tussen de universiteiten binnen Europa en daarbuiten.’

Smultuin

Lenstra geeft toe dat die internationale samenwerking ook veel tijd vergt omdat veel procedures op elkaar afgestemd moeten worden. Iedere universteit heeft andere regels als het om promoveren gaat. Zo werken Franse universiteiten met twee rapporteurs in de promotiecommissie die een stuk schrijven over de promotie. Leiden neemt nu ook twee rapporteurs op in de commissie als de andere promotor verbonden is aan een Franse universiteit. Lenstra: ‘Het is een smultuin voor wie van bureaucratisch kwartetten houdt.’

Groot Leids aandeel

Leiden begeleidt maar liefst tien van de zestien deelnemende promovendi. Lenstra: ‘Dat is gunstig voor ons onderzoek maar ook financieel aantrekkelijk omdat elke promotie extra overheidsgeld oplevert. Andere universiteiten zoals Italiaanse universtiteiten kennen die constructie niet.’ Dung keert binnenkort terug naar Vietnam met een missie. ‘Met mijn nieuwe kennis wil ik bijdragen aan de ontwikkeling van wiskunde in Vietnam. Daarnaast wil ik graag mijn ervaring met Vietnamese studenten delen en hen helpen om ook naar het het buitenland te gaan.’

Zie ook

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.