Universiteit Leiden

nl en

LUCAS heeft succes met aanvraag in Europees subsidieprogramma Cultuur

Het EU-programma Cultuur (2007-2013) stimuleert artistieke samenwerkingsprojecten en projecten op het gebied van onderzoek en beleidsanalyse van cultuur. Er werden in de laatste subsidieronde 476 aanvragen ingediend, waarvan er 114 werden toegekend. Hoofdaanvrager Kitty Zijlmans haalde voor LUCAS en partners ruim 118.000 euro binnen voor het project We Curate (WeCu).

Het EU-programma Cultuur (2007-2013) stimuleert artistieke samenwerkingsprojecten en projecten op het gebied van onderzoek en beleidsanalyse van cultuur. Er werden in de laatste subsidieronde 476 aanvragen ingediend, waarvan er 114 werden toegekend. Hoofdaanvrager Kitty Zijlmans haalde voor LUCAS en partners ruim 118.000 euro binnen voor het project We Curate (WeCu).

Internationaal consortium

Het programma Cultuur heeft voor 2013 een budget van 69 miljoen, voor 37 deelnemende landen.
Doel is om het interculturele verkeer, met name in Europa, te bevorderen. Dat is vooral een aandachtspunt in 2013, dat door de Europese Commissie tot het ‘European Year of Citizens’ is uitgeroepen. Toegekende projecten moeten er vooral voor zorgen dat kunst, kunstenaars en andere culturele actoren gaan reizen en de interculturele dialoog versterken. Ook bij de Leidse aanvraag is een internationaal consortium betrokken. Deelnemende organisaties zijn, naast LUCAS: Framer Framed (Nederland), The Lawyers for the Arts/Freies Museum (Duitsland), Centre for Contemporary Culture Strozzina (Italië), Mediations Biennale (Polen) en SPACE (Slovakije). Ook de Universiteit van Leuven, Netwerk Democratie (Amsterdam) en COALFACE (Genk, België) doen mee.

Tevreden

De concurrentie in deze subsidieronde was zwaar genoeg: een ingediend project moest door de experts minstens een score van 81 uit 100 punten krijgen. Het LUCAS-project haalde met een beoordeling van 94 uit 100 punten glansrijk de finish.

Al is het geen miljoenenproject, toch is Kitty Zijlmans, directeur van LUCAS en voorzitter van het bestuur van Stichting Framer Framed, erg tevreden met dit resultaat: ‘WeCu gaat bij uitstek over de veranderende rol van kunstorganisaties in de maatschappij. Nieuwe concepten van burgerschap dwingen ons opnieuw te kijken naar het engagement van het publiek dat zich met kunst en cultuur bezighoudt. Dat is waar onderwijs en onderzoek in ons instituut ook om draaien: we willen mensen voorzien van de instrumenten om kritisch naar kunst en cultuur te kijken. Zodat ze zelf hun cultuur kunnen vormgeven en zelfbewust in staat zijn ‘to live their culture’. Dat is ook wat we met dit project gaan doen: we gaan zoeken naar nieuwe vormen van cureren.’

Framer Framed

In Nederland is het platform Framer Framed gangmaker van de discussie over de huidige museale praktijk. Waarom dat noodzakelijk is? Wat bestaande musea doen, voldoet niet meer in de maatschappij van de 21 ste eeuw. Burgers bemoeien zich nu interactief met kunst en cultuur, bijvoorbeeld via de sociale media. Dat betekent dat musea en andere instellingen zich moeten bezinnen op hun curatorschap en stevig moeten nadenken over nieuwe vormen van omgang met kunstenaars, hedendaagse kunst, cultureel erfgoed en de veranderende publieksgroepen in deze globaliserende wereld.

Programma

Het project loopt vanaf juni 2013 tot april 2015. Het begint in Venetië, met uitwisselingen tussen lokale publieksgroepen in Florence en Amsterdam, Berlijn en Poznań, Florence en Bratislava, een reizende tentoonstelling en een afsluitend symposium in Leiden, in 2015. Kitty Zijlmans: ‘Dit project is typisch intermediaal, interdisciplinair en intercultureel van opzet. We gaan met kunst, kunstenaars, musea en het publiek in Europa aan het werk om nieuw onderzoek en een nieuwe omgang met kunst en cultuur te exploreren. De EU-subsidie geeft ons de kans om dat in dit project samen met een aantal jonge culturele organisaties te gaan doen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.