Universiteit Leiden

nl en

Kim Beerden nieuwe UD Oude Geschiedenis

Per augustus 2012 zal Kim Beerden bij ons Instituut in dienst treden als UD Oude Geschiedenis.

Per augustus 2012 zal Kim Beerden bij ons Instituut in dienst treden als UD Oude Geschiedenis. Na het behalen van een BA in Classical Studies aan de Universiteit van Newcastle-upon-Tyne maakte Kim de overstap naar Leiden waar zij in 2007 haar MPhil Geschiedenis behaalde, onder toekenning van het judicium cum laude. Haar afstudeerscriptie werd bekroond met de Fruin-prijs. In 2007 werd zij voor een periode van 5 jaar aangesteld als aio. In haar dissertatie hanteert zij een vergelijkende benadering om greep te krijgen op de onderscheidende kenmerken van divinatie-praktijken in het klassieke en vroeg-Hellenistische Griekenland en de aan deze praktijken ten grondslag liggende opvattingen over de relatie tussen verleden, heden en toekomst. De definitieve versie van het manuscript, met de voorlopige titel 'Worlds full of signs: ancient Greek divination in context', zal voor de zomer worden voltooid. In de afgelopen jaren heeft Kim een reeks van vakken op het terrein van de Oude Geschiedenis gedoceerd, niet alleen in Leiden maar ook aan de Universiteit van Amsterdam. Op dit moment zijn 'crisis en onzekerheid' en voedselgeschiedenis de belangrijkste thema's in haar onderzoek. Aangezien beide thema's zich voortreffelijk lenen voor tijdvak- en discipline-overschrijdende benaderingen, ziet Kim ernaar uit met vele collega's in het Instituut samen te werken, zowel op onderzoeksgebied als in het onderwijs. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.