Universiteit Leiden

nl en

Future Directions in South East Asian Studies

Onder deze noemer vond op 8, 9 en 10 maart jl. in Hanoi (Vietnam) de slotconferentie van het ANRC programma plaats.

ANRC staat voor Australian-Netherlands Research Collaboration. Dit samenwerkingsverband kwam tot stand bij gelegenheid van 400 jaar Australisch-Nederlandse betrekkingen. Het programma richt zich op Zuidoost Azië waarbij zowel (contemporaine) thema’s op het terrein van de humaniora als de sociale wetenschappen aandacht krijgen. In de afgelopen vijf jaar werd in het kader van ANRC financiële steun verleend aan de organisatie van workshops en policy meetings, en aan reisbeurzen voor promovendi afkomstig uit Australië en Nederland.

Op de eerste dag van de conferentie werd teruggeblikt op de academische opbrengsten van de gefinancierde workshops. Tijdens de tweede dag werd vooruitgeblikt naar de toekomst van Zuidoost Azië studies, waarbij onder andere werd stilgestaan bij de geografische begrenzingen van het onderzoeksgebied en de thema’s en perspectieven die nadrukkelijker aanbod zouden moeten komen. De laatste dag was gewijd aan de invloed en betekenis van Zuidoost Azië studies voor het beleid van overheden, universiteiten, culturele organisaties en NGO’s.

ANRC loopt aan het einde van dit jaar teneinde. De coördinatoren van het programma – Robert Cribb (ANU) namens Australië en Peter Meel (UL) namens Nederland – onderzoeken de mogelijkheid om ANRC te continueren. Behalve Peter Meel waren van het Instituut voor Geschiedenis in Hanoi aanwezig Alicia Schrikker, Esther Zwinkels en Farabi Fakih.

 

 

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.