Universiteit Leiden

nl en

Peter Meel

University Lecturer

Name
Dr. P.J.J. Meel
Telephone
+31 71 527 2654
E-mail
p.j.j.meel@hum.leidenuniv.nl

Peter Meel is University Lecturer at the Institute for History.

More information about Peter Meel

Spreekuur / Hours

Na afspraak / by appointment

Fields of interest

As a Caribbeanist I am particularly fascinated by processes of continuity and change shown by postcolonial multi-ethnic societies. My focus is on the Dutch Caribbean, primarily on the political and cultural history of Suriname following World War II. Through the ages this country has experienced a series of remarkable stages and dramatic episodes, evolving from an exploitation colony from the 17th century onwards to become a semi-autonomous colony in 1954 and an independent republic in 1975. These developments have left a complex legacy, bearing distinct political, socio-economic and cultural features which have had a profound effect on Suriname’s post-independence history. It is my belief that a successful examination of Suriname’s 20th century history requires extensive archival research, oral history and literature study, and is most rewarding when it centres on the role of nationalism, class, ethnicity, political culture and regional/global integration. In-depth knowledge of Suriname’s major dynamics and transformations can be obtained best when holding to a Surinamese perspective and using a Caribbean context.

Curriculum vitae

1984: MA Groningen University (major: Contemporary History,
minors: Cultural Anthropology and Dutch Literature)
1985 - 1990: Research Assistant Caribbean Department, Royal Institute
of Linguistics and Anthropology (KITLV) in Leiden
1990 - 1994: Secretary Foundation for Historical Research (SHO), Netherlands
Organisation for Scientific Research (NWO) in The Hague
1995 - 1998: Secretary Foundation for Language, Speech and Logic (TSL),
Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO) The Hague
1998 - 1999: Visiting Scholar Caribbean Department, Royal Institute of Linguistics
and Anthropology (KITLV) in Leiden
1999: PhD Utrecht University
1999 - 2002: Senior Staff Member Humanities Department, Netherlands
Organisation for Scientific Research (NWO) The Hague
2002 - 2005: Deputy Director Humanities Department, Netherlands Organisation
for Scientific Research (NWO) in The Hague (First Half of 2004 Visiting Scholar Caribbean Department, Royal Institute of Linguistics and Anthropology (KITLV) in Leiden)
2005 - 2021: Director of Research, Leiden University Institute for History
2021- present: University Lecturer, Leiden University Institute for History

Major publications

2018
‘Javanese in Suriname. Between Multi-ethnicity and Nationalism’ in: Rosemarijn Hoefte and Peter Meel (eds), Departing from Java. Javanese Labour, Migration and Diaspora, p. 238-266. Copenhagen: NIAS Press.

2017
Jakarta and Paramaribo Calling. Return Migration Challenges for the Surinamese Javanese Diaspora?’ (open access), New West Indian Guide 91 (3-4): 223–259.

2015
‘Henck Arron en de staatsgreep van 25 februari 1980’, OSO, Tijdschrift voor Surinamistiek en het Caraïbisch Gebied 34 (1/2) 10-24.

‘Iding Soemita. Politiek leider van de Surinaamse Javanen en de verlokkingen van het land van herkomst’ in: Anita van Dissel, Maurits Ebben en Karwan Fatah-Black (red.), Reizen door het maritieme verleden van Nederland. Opstellen aangeboden aan Henk J. den Heijer bij zijn afscheid als hoogleraar Zeegeschiedenis aan de Universiteit Leiden, p. 223-241. Zutphen: Walburg Pers.

‘Paramaribo: Myriad Connections, Multiple Identifications’ in: C.A.P. Antunes and J.J.L. Gommans (eds.), Exploring the Dutch Empire: Agents, Networks and Institutions, 1600-2000, p. 131-164. London: Bloomsbury.

2014
Man van het moment. Een politieke biografie van Henck Arron. Amsterdam: Prometheus/Bert Bakker. 745p.

2011
‘Continuity through Diversity: The Surinamese Javanese Diaspora and the Homeland Anchorage’, Wadabagei, A Journal of the Caribbean and Its Diasporas vol. 13, no. 3, p. 95-134.

‘Divergent directions: Race, Culture and Class in the Works of Anton de Kom and Caribbean Contemporaries’ in: Brian Meeks (ed.), M.G. Smith. Social Theory and Anthropology in the Caribbean and Beyond, p. 221-243. Kingston: Ian Randle.

‘De Javaanse diaspora in Suriname en de notie van een thuisland’ in: J. Thomas Lindblad en Alicia Schrikker (red.), Het verre gezicht. Politieke en culturele relaties tussen Nederland en Azië, Afrika en Amerika. Opstellen aangeboden aan Prof. dr. Leonard Blussé, p. 403-421. Franeker: Van Wijnen.

2009
‘Anton de Kom and the Formative Phase of Surinamese Decolonization’, New West Indian Guide/Nieuwe West-Indische Gids 83 (3/4) 249-280.

2008
‘Terughoudende staat, opkomende natie. Surinaamse helden en heldinnen’ in: Rosemarijn Hoefte, Peter Meel en Hans Renders (red.), Tropenlevens. De (post)koloniale biografie, pp. 236-262. Amsterdam/Leiden: Boom/KITLV Uitgeverij.

‘Henck Arron. De politicus’ in: Rosemarijn Hoefte, Peter Meel en Hans Renders (red.), Tropenlevens. De (post)koloniale biografie, pp. 171-194. Amsterdam/Leiden: Boom/KITLV Uitgeverij.

2007
‘Vóór de herinnering en tegen het vergeten. Historisch bewustzijn en persoonlijke integriteit bij Ellen Ombre’ in: Peter Meel en Hans Ramsoedh (red.), Ik ben een haan met een kroon op mijn hoofd. Pacificatie en verzet in koloniaal en postkoloniaal Suriname, pp. 244-261. Amsterdam: Bert Bakker.

2006
‘Deining om een gedicht. De geest van Dobru en de agenda van Nederland in Suriname’, Ons Erfdeel 49 (4) 499-506.

2005
‘Cirkelen rond een kwal op het strand. Kanttekeningen bij Edwin Marshalls geschiedenis van het Surinaamse nationalisme’, OSO, Tijdschrift voor Surinamistiek 24 (1) 208-221.

2004
‘De kracht van christelijk kolonialisme; Rooms-katholicisme en hindoeïsme in het werk van Bea Vianen en Shrinivāsi’ in: Michiel van Kempen, Piet Verkruijsse en Adrienne Zuiderweg (red.), Wandelaar onder de palmen. Opstellen over koloniale en postkoloniale literatuur en cultuur. Opgedragen aan Bert Paasman, pp. 465-477. Leiden: KITLV Uitgeverij.

‘Dilemma’s van vrijheid in de romans van Bea Vianen’, OSO, Tijdschrift voor Surinamistiek 23 (1) 57-73. [Also published in Nederlands in Suriname. Tijdschrift van de Surinaamse Vereniging van Neerlandici 9 (1) augustus, pp. 6-13.]

2001
‘Menselijke waardigheid als voertuig van emancipatie. Surinaamse geschiedschrijving en geschiedschrijving over Suriname’, OSO, Tijdschrift voor Surinaamse Taalkunde, Letterkunde, Cultuur en Geschiedenis 20 (2) 224-240.

‘Not a Splendid Isolation. Suriname’s Foreign Affairs’ in: Rosemarijn Hoefte and Peter Meel (eds), 20th Century Suriname: Continuities and Discontinuities in a New World Society, pp. 128-154. Kingston: Ian Randle Publishers/Leiden: KITLV Press.

1999
‘Tussen autonomie en onafhankelijkheid. Nederlands-Surinaamse betrekkingen 1954-1961’, Leiden: KITLV Uitgeverij. 450p.

1998
‘De Ronde Tafel Conferentie van 1961: Nederland en Suriname in het spanningsveld van vrijheid, gelijkwaardigheid en gebondenheid’, Tijdschrift voor Geschiedenis 111: 411-432.

‘Towards a typology of Suriname nationalism’, New West Indian Guide 72 (3/4) 257-281.

1997
‘Op zoek naar Surinaamse normen. Nagelaten geschriften van Jan Voorhoeve (1950-1961)’. Geselecteerd, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Peter Meel. Utrecht: CLACS/IBS. 625p.

1994
‘Verbroederingspolitiek en nationalisme: het dekolonisatievraagstuk in de Surinaamse politiek’, Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 109 (4) 638-659.

1993
‘The march of militarization in Suriname’ in: Anthony Payne and Paul Sutton (eds), Modern Caribbean Politics, pp. 125-146, 305-307. Baltimore/London: The Johns Hopkins University Press.

1990
‘A reluctant embrace: Suriname's idle quest for independence’ in: Gary Brana-Shute (ed.), Resistance and rebellion in Suriname: old and new, pp. 259-289. Williamsburg: College of William and Mary. [Studies in Third World Societies 43]

‘Money talks, morals vex; The Netherlands and the decolonization of Suriname 1975-1990’, European Review ofLatin American and Caribbean Studies 48 (1) 75-98.

University Lecturer

  • Faculty of Humanities
  • Institute for History
  • Algemene Geschiedenis

Work address

Johan Huizinga
Doelensteeg 16
2311 VL Leiden
Room number 0.19a

Contact

Publications

Activities

  • Werkgroep Caraïbische Letteren, Maatschappij der Nederlandse Letterkunde Lid
This website uses cookies.  More information.