Universiteit Leiden

nl en

Nieuwe dimensie acroniem LACDR

LACDR, voorheen bekend als het acroniem voor Leiden / Amsterdam Center for Drug Research, krijgt een nieuwe dimensie. Het Leidse deel gaat verder onder een nieuwe naam met hetzelfde acroniem: Leiden Academic Centre for Drug Research.

 De wijziging is het gevolg van nieuwe afspraken tussen de Universiteit Leiden en de Vrije Universiteit van Amsterdam. LACDR is het onderzoeksinstituut voor de Bio-Farmaceutische Wetenschappen van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen.

Na jarenlange samenwerking op het terrein van innovatief geneesmiddelenonderzoek hebben de twee universiteiten besloten om ruimte te creëren voor nieuwe samenwerkingsverbanden met andere onderzoeksinstellingen en universiteiten. De samenwerking op het gebied van de gezamenlijke onderzoeksschool, waarin het gezamenlijke opleidingsprogramma voor promovendi is opgenomen, blijft bestaan.

Ook de koers die het LACDR heeft ingezet, heeft een nieuwe wending gekregen. Het LACDR zal zich meer richten op de fundamentele aspecten en vragen van onderzoek naar de ontdekking en ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen. De activiteiten van het LACDR worden geclusterd in de thema’s “Drug Target Discovery” en “Systems Pharmacology” en maakt gebruik van een netwerkbenadering bij het onderzoek naar geneesmiddelen waardoor optimaal invulling kan worden gegeven aan vraagstukken die om een interdisciplinaire benadering vragen.  Meer informatie over LACDR is te vinden op de website www.lacdr.leidenuniv.nl

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.