Universiteit Leiden

nl en

FOM Valorisatie Prijs voor Joost Frenken

De FOM Valorisatie Prijs 2012 gaat naar prof.dr. Joost Frenken. ‘Hij verstaat de kunst fundamenteel onderzoek, techniekontwikkeling en het genereren van nieuwe bedrijvigheid in de marktsector op uitzonderlijke wijze te combineren’, aldus de jury.

‘Grote gedrevenheid’

Frenken werkt veel binnen consortia met andere onderzoeksgroepen en bedrijven. Ook is hij actief betrokken bij enkele Leidse spin-offs. Leiden Probe Microscopy BV (2004) ontwikkelt, produceert en verkoopt geavanceerde instrumenten voor onderzoek aan grensvlakken. Deze apparatuur is grotendeels geïnspireerd op de instrumentatie die de groep van Frenken ontwikkelde. Daarnaast speelt Frenken een leidende rol in de oprichting van het nieuwe bedrijf Applied Nanolayers BV, dat zich gaat toeleggen op de commerciële productie van grote oppervlakken van grafeen van zeer goede kwaliteit. ‘Dat Frenken deze valorisatie-activiteiten ontplooide in een omgeving waar juist de nadruk ligt op nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek, getuigt van een bijzondere gedrevenheid’, volgens de jury.

‘Enorme kick’

De prijs gaat Frenken gebruiken voor nieuw onderzoek op het terrein van katalyse. Zijn doel is om met een combinatie van ‘live’ technieken naar actieve katalysatoren te kijken. Frenken: ‘Met onze kennis van de fundamentele fysica van oppervlakken kunnen we direct herkennen wat er zich afspeelt aan het oppervlak van een actieve katalysator, ook onder de complexe omstandigheden van stromende gasmengsels bij hoge druk en hoge temperatuur. Het geeft een enorme kick als het lukt om met nieuwe wetenschappelijke instrumentatie en de daarmee verkregen fundamentele kennis een zinvolle bijdrage te leveren aan een onderwerp met een direct praktisch belang, zoals katalyse’.

Over Joost Frenken

Joost Frenken is FOM-programmaleider aan de Universiteit Leiden en doet onderzoek naar oppervlakken en grenslagen. Aan het begin van zijn carrière was hij vooral gericht op de statistische mechanica binnen dit onderwerp, maar gaandeweg kreeg hij ook steeds meer interesse voor de toepassingsgerichte component van processen zoals katalyse en wrijving. Ook zet hij zich in voor de ontwikkeling van nieuwe meetinstrumentatie, vooral op het terrein van scanning probe microscopie en oppervlakte-röntgendiffractie.

Zie ook

Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM)

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.