Universiteit Leiden

nl en

Paling is een levend fossiel

Leidse onderzoekers hebben de DNA volgorde van de Europese paling bepaald. Kennis van de genetische code van deze primitieve vissoort is belangrijk om de soort te kunnen beschermen tegen uitsterven maar ook ten behoeve van visserij en aquacultuur. De gegevens zijn nu gepubliceerd in het vrij toegankelijke en toonaangevende blad PLoS ONE.

De DNA volgordes van alle genen van de Europese paling (Anguilla anguilla) zijn bepaald door ZF-screens BV, een Leids Biotech bedrijf, in samenwerking met een consortium van wetenschappers uit Leiden, Tokyo, Parijs en Oslo.

40.000 genen

De genetische code voor de Europese paling bevat ca 40.000 genen. Het consortium is op zoek naar die genen die karakteristiek zijn voor de geslachtsrijping en migratie, waardoor we dat proces sneller en selectiever kunnen volgen. Dat onderzoek is momenteel al vergevorderd en er zijn diverse publicaties in voorbereiding.

Levend fossiel

Verder blijkt dat de kennis van het genoom nieuwe inzichten geeft in hoe vissen zijn geëvolueerd. Het was al bekend dat bij de voorouders van vissen ten opzichte van zoogdieren een verdubbeling van alle genen is opgetreden. In de bestudeerde vissoorten blijkt het merendeel van de gedupliceerde genen te zijn veranderd of verdwenen. ‘Een verrassende ontdekking uit ons onderzoek is dat bij de paling alle dubbele genen nog steeds aanwezig zijn en nauwelijks zijn veranderd. De paling lijkt hiermee dus van alle bekende vissen het meest op de voorouder; de paling kan dus als een levend fossiel gezien worden.’

Levenscyclus van de Europese paling

Hoe nu verder?

Vervolgstappen in het onderzoek:

1 Transcriptomen; daarmee kan zichtbaar worden gemaakt welke processen zijn geactiveerd

2 Mass spec & proteomics; daarmee kan worden vastgesteld welke eiwitten worden geproduceerd. Met name de huideiwitten zullen snelle screening en selectie mogelijk maken binnen een paar jaar.

Artikel in PLoS ONE

Primitive Duplicate Hox Clusters in the European Eel’s Genome

Links

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.