Universiteit Leiden

nl en

Dr. Joop Schaye benoemd tot hoogleraar sterrenkunde

Dr. Joop Schaye is per 1 december 2011 bij de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen benoemd tot hoogleraar ‘The Formation of Galaxies’. Schaye was al als universitair hoofddocent werkzaam bij de Universiteit Leiden. Zijn aanstelling betreft een persoonlijk hoogleraarschap.

Schaye (1973) studeerde in Groningen in 1997 af in de sterrenkunde en de theoretische natuurkunde (beide cum laude). Aansluitend kreeg hij een beurs voor een jaar studie in Cambridge, Groot Brittannië, waar hij zich op de toegepaste wiskunde richtte. Schaye bleef in Cambridge om er te promoveren in de astrofysica; hij rondde zijn proefschrift af in 2000.

Daarna kreeg Schaye een aanstelling als member bij het Institute for Advanced Study in Princeton, VS, na twee jaar voortgezet in een prestigieuze aanstelling als long-term member. In 2005 keerde hij terug naar Nederland om in Leiden universitair docent te worden. Na twee jaar werd Schaye bevorderd tot universitair hoofddocent, en nu dan tot hoogleraar.

Onderzoek

Schayes onderzoek beslaat voornamelijk de fysica van het intergalactisch medium (ijl gas waaruit melkwegstelstels ontstaan). Met de LOFAR-supercomputer in Groningen, die eerder klaar was dan de LOFAR-telescoop waarvoor deze was bedoeld, draaide hij een hele reeks simulaties met verschillende aannames over de onzekere fysica in de modellen. Op die manier kon hij onderzoeken welke aannames de belangrijkste zijn. Deze kenmerkende fysische benadering onderscheidt hem van anderen wiens focus juist op grote, allesomvattende simulaties ligt. Naast simulaties gebruikt Schaye ook analytische berekeningen (d.w.z. berekeningen gedaan met pen en papier) en waarnemingen.

Sinds 1999 zijn er meer dan 80 refereed artikelen van Schayes hand verschenen.

Begeleider en docent

Als begeleider en begenadigd docent trekt de nog jonge Schaye andere talentvolle jonge onderzoekers en studenten uit binnen- en buitenland aan. Hij is vier keer als copromotor opgetreden en heeft momenteel zes promovendi en drie postdocs onder zijn hoede.

Subsidies

Schaye was sinds 2005 de eerste aanvrager van subsidies die de Sterrewacht tezamen bijna 4 miljoen euro opleverden. In 2011 verwierf Schaye een ERC Starting Grant van 1,5 miljoen. Daarvoor ontving hij onder meer al een Marie Curie Excellence Grant van de EU en een Vidi van NWO.

(5 januari 2012/Corine Hendriks)

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.