Universiteit Leiden

nl en

MVO pluimveeaward voor project ‘In Ovo’ van ondernemer en masterstudent Wouter Bruins

Afgelopen dinsdag 25 oktober ontving Wouter Bruins namens het team van “In Ovo” de MVO pluimveeaward uit de handen van jury-voorzitter Alexander Rinnooy Kan. Een stimuleringsprijs georganiseerd vanuit MVO Nederland, het productschap Pluimvee & Eieren en het Dutch Poultry Centre.

De prijs wordt uitgegeven aan initiatieven die actief verbetering bewerkstelligen op de gebieden arbeid, milieu, diergezondheid en dierwelzijn in de pluimveesector.  De jury gaf aan dat “In Ovo” de potentie heeft om grote stappen voorwaarts te zetten wat betreft deze speerpunten van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Science Based Business in de praktijk

Mei 2010 bedacht Master-Student Biologie Wouter Bruins geïnspireerd door zijn mastertrack Science Based Business dat het tijd was om een eigen “Science Based Business” project op te zetten. Hij identificeerde een groot probleem van biologische aard in de pluimveesector en besloot op zoek te gaan naar een oplossing. Met financiële ondersteuning vanuit de Gratama stichting en coaching van een topper van het Bioscience Park ging hij aan de slag.

Het probleem

De helft van het aantal uitgebroede eierleggende kippen is mannelijk (haan) en zal nooit eieren leggen. Hierdoor zijn zij bij de productie van eieren nutteloos en worden gedood op de dag van uitkomen. Niet alleen maatschappelijk gezien is dit een groot probleem, de pluimveesector zelf ziet ook graag een oplossing, getuige de MVO pluimveeaward.

Ontwikkeling van de oplossing

Binnen de vakgroep Integratieve Zoölogie van Professor Michael Richardson van het Instituut Biologie Leiden ontwikkelt team “In Ovo” een oplossing voor dit probleem.  Het doel van In Ovo is ambitieus en helder, in 2013 moet er een product klaar zijn, dat het doden van miljoenen eendagshaantjes onnodig zal maken. Leidse wetenschap, ontwikkeling op een sterk Bioscience Park en connecties binnen de pluimveesector zullen dit mogelijk moeten maken.

Helpen?

Mocht u willen helpen bij het oplossen van dit probleem of heeft u een goede tip, neem dan contact op met team In Ovo via mail@inovo.nl.

Links

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.