Universiteit Leiden

nl en

Octrooi voor waterstofkatalysator; de groene brandstof van de toekomst

De Leidse promovendus Khurram Saleem Joya heeft een patent aangevraagd voor een nieuw katalytisch systeem waarmee water efficiënt wordt gesplitst voor waterstofproductie met behulp van zonne-energie. Zijn katalysatoren bootsen de fotosynthetische machinerie van de natuur na zoals ‘Artificial Leaf’ dat ook doet.

Volgens Joya wordt waterstof één van de belangrijkste groene brandstoffen in de toekomst. Door waterstof te gebruiken als schone, recyclebare brandstof, kunnen we in de toekomst de vraag naar energie én de milieu-problemen in één klap oplossen.

Verdere uitbreiding van dit onderzoek kan volgens Joya mogelijk leiden tot de ontwikkeling van het eerste commerciële nano foto-katalytische apparaat, waarmee waterstof op eenvoudige wijze kan worden gegenereerd met behulp van enkel water en zonlicht.

Koolstofdioxide omzetten in nuttige producten

Naast zijn belangrijkste focus op water splitsende katalysatoren voor zonne-brandstoffen, streeft Joya ook naar het opzetten van een onderzoeksplatform voor kunstmatige fotosynthese en Hydrogenases (waterstof evoluerende bio-katalysatoren). Hij ontwerpt katalysatoren die koolstofdioxide omzetten in nuttige producten, zoals alcohol. Deze producten kunnen vervolgens worden gebruikt als koolstofarme brandstoffen.

Vervolgonderzoek

Khurram Saleem Joya is promovendus bij het Leiden Institute of Chemistry, Solid State NMR van de Universiteit Leiden. Zijn promotieonderzoek wordt begeleid door Professor Huub de Groot. Zodra Joya is gepromoveerd, wil hij zijn onderzoek naar zonne-brandstoffen, organische zonnecellen en katalyse inzetten voor recyclebare energie en duurzame producten in Pakistan, waar hij vandaan komt.

Links

Persbericht van Higher Education Commission Pakistan 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.