Universiteit Leiden

nl en

Vier Vici's voor Leidse onderzoekers

Leiden scoort goed bij de Vici's. Onder de 31 Vici-winnaars wier namen NWO begin februari bekendmaakte, zijn vier Leidse wetenschappers. De winnaars zijn: gezinspedagoog Marian Bakermans-Kranenburg, informaticus Peter Grünwald, sterrenkundige Harold Linnartz en hoogleraar Boeddhisme Jonathan Silk.

De Vici- subsidie bedraagt maximaal 1.500.000 euro per persoon en is hiermee een van de grootste persoonsgebonden subsidies van Nederland. Met de subsidie kunnen de onderzoekers in vijf jaar tijd een eigen onderzoeksgroep opbouwen. De Vici-subsidie is bestemd voor zeer ervaren onderzoekers die hebben aangetoond met succes een eigen vernieuwende onderzoekslijn tot ontwikkeling te kunnen brengen en die als coach voor jonge onderzoekers kunnen fungeren.

Marian Bakermans-Kranenburg

Gezinspedagoog prof.dr. Marian Bakermans-Kranenburg  krijgt de Vici voor haar onderzoeksvoorstel 'Opvoedingsondersteuning op maat'. 
Sommige ouders en kinderen zijn door hun temperament of genetische bagage extra gevoelig voor stress. De onderzoekers testen of dit 'risico' maakt dat zij ook gevoeliger zijn voor positieve veranderingen in de omgeving. Dat helpt om opvoedingsondersteuning op maat te geven. 

Lees meer in: Genen en omgeving in de opvoeding: beter meten is beter weten

Harold Linnartz

Sterrenkundige prof.dr. Harold Linnartz krijgt de Vici voor zijn onderzoeksvoorstel 'Unlocking the chemistry of the heavens'. Tussen en rondom sterren vinden chemische reacties plaats die ronduit exotisch zijn. Ondanks de lage temperaturen, sterke stralingsvelden en lage dichtheden worden complexe moleculen gevormd. Linnartz gaat in het laboratorium processen nabootsen die de aanwezigheid van de waargenomen moleculen in de ruimte kunnen verklaren.

Peter Grünwald

Informaticus prof.dr. Peter Grünwald krijgt de Vici voor zijn onderzoeksvoorstel 'Statistiek als je modellen niet kloppen'. 
Wetenschappers maken volop gebruik van praktisch zinvolle, maar duidelijk foute modellen. Niet-lineaire verbanden worden bijvoorbeeld als lineair gemodelleerd, of afhankelijke variabelen als onafhankelijk, zoals in DNA-sequentieanalyse. Bestaande statistische methoden gaan er echter van uit dat de modellen correct zijn. De onderzoekers ontwikkelen nieuwe methoden die daar niet van uitgaan. Hierdoor kunnen we meer doen met minder data. 

Lees meer in:  Dr. Peter Grünwald benoemd tot hoogleraar statistisch leren.

Jonathan Silk

Hoogleraar Boeddhisme prof.dr. Jonathan Silk krijgt de Vici voor zijn onderzoeksvoorstel 'Buddhism and social justice: doctrine, ideology and discrimination in tension'. 
Het boeddhisme heeft de reputatie van een religie van gelijkheid en verlossing. Hoe valt dit te rijmen met Singhalese boeddhisten die oorlog voeren tegen de Tamils, de Birmese junta die monniken neerschiet en de Thaise marine die hulpeloze vluchtelingen de zee in drijft? Onderzoekers gaan de dynamische spanning bestuderen die bestaat is tussen idealen en praktijk op het gebied van sociale rechtvaardigheid in historische boeddhistische samenlevingen. 

Lees meer: 'Het boeddhisme is wel degelijk een religie'

Voor de Vici-ronde 2009/2010 schreven 220 onderzoekers een beknopte vooraanvraag. NWO nodigde 94 onderzoekers uit om hun aanvraag verder uit te werken. Vervolgens werden zij uitgenodigd hun voorstel mondeling te komen toelichten voor een beoordelingscommissie. Op basis van internationale en nationale adviezen werden uiteindelijk 31 voorstellen voor honorering geselecteerd. Onder de geselecteerde kandidaten bevinden zich zeven vrouwen. Prof.dr. Marian Bakermans-Kranenburg is een van hen. 

Dit is de eerste Vici-ronde waarin onderzoekers uit alle wetenschapsgebieden mogen ingaan op de impact of de relevantie van hun onderzoek voor de samenleving en de industrie. Dit was tot nu toe alleen mogelijk in de technische wetenschappen. Zo'n negentig procent van de onderzoekers die een aanvraag voor een Vici indienden, vulden deze paragraaf in. Het cijfer van deze 'kennisbenuttingsparagraaf' telde alleen mee als dit het eindoordeel positief beïnvloedde. 

De Vici-subsidie is een van de drie subsidievormen van de NWO-Vernieuwingsimpuls. De andere twee subsidies zijn de Veni-subsidie (voor pas gepromoveerden) en de Vidi-subsidie (voor ervaren postdocs). De Vernieuwingsimpuls is opgezet in samenwerking met het Ministerie van OCW, de KNAW en de universiteiten. 

(2 februari 2010/DH)

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.