Universiteit Leiden

nl en

Grote Europese subsidie voor Leidse evolutiebiologie

Paul Brakefield, hoogleraar evolutiebiologie van het Instituut Biologie Leiden (IBL), heeft een ERC Advanced Grant ontvangen voor zijn onderzoek. Hij krijgt 2,5 miljoen euro om in een periode van vijf jaar zijn onderzoeksprogramma verder uit te bouwen.

Aan de soortsvorming bij gewervelde dieren is al veel onderzoek gedaan, zoals aan de darwinvinken.

 

Soortsvorming

Honderdvijftig jaar na het verschijnen van On the Origin of Species van Charles Darwin blijft het de mensen fascineren hoe nieuwe soorten ontstaan en variëren. Darwin lanceerde de theorie dat natuurlijke selectie leidt tot nieuwe soorten, ieder aangepast aan zijn eigen ecologische omgeving. Dit soort ecologische soortsvorming is goed bestudeerd bij gewervelde dieren, zoals de darwinvinken, maar nauwelijks bij lagere dieren. 

Tropische vlinders

In dit onderzoeksprogramma Exploring Morphospaces in Adaptive Radiations to unravel Ecological Speciation gaat de groep van Brakefield ecologische soortvorming bestuderen bij 250 verwante tropische vlinders. De groep deed al eerder onderzoek naar het tropisch zandoogjeBicyclus anynana. Dit onderzoek wordt voortgezet en uitgebreid. Ze gaan de kenmerken in kaart brengen die cruciaal zijn bij aanpassing en soortsvorming. Vervolgens analyseren ze de verwantschapspatronen tussen soorten om aan het licht te brengen hoe de ecologische soortsvorming heeft plaatsgevonden. 

Tropisch zandoogje Bicyclus anynana. 

ERC Advanced Grant

De ERC Advanced Grant is een subsidie van de European Research Council. De ERC is de Europese subsidieverstrekker voor wetenschappelijk onderzoek. Er zijn twee varianten: de ERC Starting Grant voor startende onderzoekers en de ERC Advanced Grant voor ervaren wetenschappers. Beide subsidies zijn bedoeld voor wetenschappers die innovatief en baanbrekend onderzoek doen. Kenmerkend voor de winnende projectvoorstellen is dat ze zeer ambitieus zijn, buiten de gebaande paden gaan en geleid worden door ‘exceptional leaders only’.

Evolutionary Biosciences

De onderzoeksgroep onder leiding van Brakefield maakt deel uit van het ‘Evolutionary Biosciences’ cluster van het Instituut Biologie Leiden. In dit cluster werken evolutiebiologen van verschillende achtergrond samen om evolutionaire vraagstukken rond soortvorming en het ontstaan van nieuwe eigenschappen te onderzoeken. Het is één van de twee profilerende onderzoeksprogramma’s van het IBL, dat in haar net geopende gebouw uitgebreide mogelijkheden voor zulk onderzoek heeft. Hierbij wordt onder meer met Naturalis samengewerkt.

Links

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.