Universiteit Leiden

nl en

Richard Gill Distinguished Lorentz Fellow 2010-2011

Richard Gill, hoogleraar Mathematische Statistiek, gaat als Distinguished Lorentz Fellow een nieuwe lading geven aan het begrip interdisciplinariteit. Hij noemt statistiek: ‘de meest interdisciplinaire van alle disciplines’. Volgens hem speelt statistiek in alle wetenschappen een rol. Hij heeft deze stelling zelf ook in de praktijk gebracht.

Lucia de B.

Gill heeft zich sterk gemaakt voor het verantwoorde gebruik van statistiek in rechtszaken, bijvoorbeeld in de zaak Lucia de B., waarin hij argumenteerde dat de statistische analyse in de bewijsvoering die tot een veroordeling leidde, mathematisch niet verantwoord was. Tijdens zijn fellowship werkt hij aan de verdere ontwikkeling van de forensische statistiek, samen met andere wetenschappers, in het bijzonder juristen.

Bruggen

Het Distinguished Lorentz Fellowship is bedoeld als bekroning en stimulans voor eminente wetenschappers die bruggen slaan tussen verschillende wetenschapsdisciplines, in het bijzonder tussen geesteswetenschappen, sociale wetenschappen en de natuurwetenschappen. Behalve de excellente kwaliteit van het onderzoek van de fellow, staan de interdisciplinariteit en het maatschappelijke belang van het onderzoek centraal voor de toekenning. Het Distinguished Lorentz Fellowship is een initiatief van het Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences (NIAS) en het Lorentz Center. Aan de toekenning van het fellowship is een prijs ter waarde van 10.000 euro verbonden. De uitreiking door prof.dr. Alexander Rinnooy Kan vindt plaats 22 maart 2010 op het NIAS.

Links

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.