Universiteit Leiden

nl en

Twee onderzoekscholen met Universiteit Leiden als partner scoren in eerste Graduate Programme

De Casimir Research School en de Graduate School Experimental Plant Sciences gaan deelnemen aan het eerste Graduate Programme. Dat maakte minister Plasterk (OCW) woensdag 12 augustus bekend. De Universiteit Leiden is partner in beide scholen. Negen Nederlandse onderzoeksscholen en graduate schools krijgen in totaal zeven miljoen.

De Casimir Research School is een school voor interdisciplinaire fysica, ressorterend onder het LION (Leiden Institute of Physics) van de Universiteit Leiden en het Kavli Institute of Nanoscience van de Technische Universiteit Delft. De Graduate School Experimental Plant Sciences is een onderzoeks- en onderwijsinstituut van zes universiteiten: de Universiteit Leiden, Wageningen Universiteit, de Radboud Universiteit, de Vrije Universiteit Amsterdam, de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Utrecht. 
  
De subsidie van het Graduate Programme is een nieuwe subsidievorm, bestemd voor de vorming van een excellente onderwijs- en onderzoeksomgeving voor zeer talentvolle jonge onderzoekers. Het gaat hier om vernieuwingen in de onderzoekersopleiding waarbij de aankomende promovendi ook meer zeggenschap krijgen over het uit te voeren onderzoek. De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) ontwikkelde het programma op verzoek van de minister. 
  
De scholen binnen het Graduate Programme zijn geschoeid op de leest van de meest succesvolle scholen wereldwijd en zijn van excellent wetenschappelijk niveau. Vernieuwende elementen zijn dat de aankomende promovendi rouleren en deel kunnen nemen aan verschillende onderzoeksprojecten terwijl zij nog steeds een stevige portie cursorisch onderwijs krijgen. Na het rouleren hebben de promovendi keuzevrijheid als het gaat om de invulling van het onderzoek en de keuze van de promotor, daarmee het beste onderzoek versterkend. Ook de selectie van kandidaten is een belangrijk aspect en werkt kwaliteitsverhogend. 
  
Naast NWO zijn ook de KNAW en de universiteiten betrokken bij de ontwikkeling van het programma. In dit eerste Graduate Programme konden landelijke en lokale onderzoeksscholen of graduate schools ieder een subsidie van 800.000 euro krijgen. Dit geld is bestemd voor de aanstelling van promovendi die binnen de school hun onderzoek gaan uitvoeren. 
  
In totaal waren 36 aanvragen ingediend. Het ministerie van OCW had voor zeven scholen geld beschikbaar gesteld. Het Algemeen Bestuur van NWO was onder de indruk van de hoge kwaliteit van de aanvragen en besloot om twee extra scholen te financieren. Dat brengt het totaal op negen scholen met een budget van 7,2 miljoen euro. 
  
Deze eerste ronde was een pilot. In de toekomst kan een meer structureel programma opgezet worden. Daarvoor is op termijn een jaarbudget van ongeveer vijftien miljoen euro voorzien. 

Deelnemende scholen

De 9 scholen die deelnemen aan het Graduate Programme (citaten zijn afkomstig uit de juryrapporten): 

Cancer Genomics and Development Biology 
Deelnemende instellingen: 

 • Universiteit Utrecht
 • Hubrecht Instituut
 • Universitair Medisch Centrum Utrecht

'Een unieke concentratie van hoogwaardig talent en enthousiasme in alle drie deelnemende partijen.' 

Casimir Research School
Deelnemende instellingen: 

 • Technische Universiteit Delft
 • Universiteit Leiden

'De school geeft onderwijs en begeleiding van zeer hoog niveau en er is bovendien een heldere visie hoe studenten en promovendi een zo goed mogelijke opleiding aangeboden kan worden.' 

CentER Graduate School 
Deelnemende instelling: Universiteit van Tilburg. 
'CentER heeft reeds in een vroege fase gekozen voor het Harvard/Stanford model en de ideeën die aan de pilot Graduate School ten grondslag liggen in praktijk gebracht.' 

Donders Graduate School for Cognitive Neuroscience 
Deelnemende instellingen: 

 • Radboud Universiteit Nijmegen
 • Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour

'De studenten en promovendi staan centraal en de aankomend promovendi hebben veel zeggenschap over de invulling van hun promotieonderzoek.' 

Erasmus Research Institute of Management Graduate School
Deelnemende instelling: Erasmus Universiteit Rotterdam. 
'ERIM is de sterkste vertegenwoordiger (ook internationaal) als het gaat om bedrijfseconomisch onderzoek en kan zich meten met de Europese top.' 

Graduate School Cognitive and Clinical Neuroscience
Deelnemende instellingen: 

 • Universiteit Maastricht
 • Forschungszentrum Jülich
 • Cyclotron-Liège
 • Glaxo SmithKline-London  

'Het betreft hier een grote Graduate School met een sterk interdisciplinair karakter van zeer hoge wetenschappelijke kwaliteit.' 

Graduate School Experimental Plant Sciences
Deelnemende instellingen:

 • Wageningen Universiteit en Researchcentrum
 • Radboud Universiteit Nijmegen
 • Universiteit Utrecht
 • Universiteit Leiden
 • Vrije Universieit
 • Universiteit van Amsterdam
 • NIOO-KNAW

'De commissie bemerkt een zeer sterke betrokkenheid en heeft de indruk dat de school het belang van de studenten en promovendi daadwerkelijk voorop stelt.' 

Interuniversity Center for Social Science Theory and Methodology 
Deelnemende instellingen: 

 • Rijksuniversiteit Groningen
 • Radboud Universiteit Nijmegen
 • Universiteit Utrecht

'Er is veel aandacht voor de keuzevrijheid van de student, voor de rotation mogelijkheden en voor het schrijven van een eigen onderzoeksvoorstel.' 

3TU.Centre for Ethics and Technology
Deelnemende instellingen: 

 • Technische Universiteit Delft
 • Technische Universiteit Eindhoven
 • Unvierstiteit Twente 

'De samenwerkende ethici van de drie technische universiteiten zijn er zeer goed in geslaagd een gezamenlijk onderzoeksprogramma te ontwikkelen dat ook internationaal in hoog aanzien staat.'

Links

(12 augustus 2009/DH)

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.