Universiteit Leiden

nl en

Prof.dr.ir. Hans Hilgenkamp wordt hoogleraar Experimentele natuurkunde

Prof.dr.ir. Hans Hilgenkamp wordt per 1 september hoogleraar Experimentele natuurkunde bij de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Het betreft een kleine deeltijdaanstelling; Hilgenkamp is en blijft ook hoogleraar bij de Universiteit Twente.

Uitzonderlijk gedrag

Correlaties in de beweging van elektronen zijn onder normale omstandigheden van geringe invloed op gewone metalen. Er zijn echter bijzondere systemen waarin uitzonderlijk gedrag voortkomt uit de correlaties. Dit is bij het uitstek het geval bij het optreden van supergeleiding. In de klasse van oxidische materialen met een hoge supergeleidende overgangstemperatuur zijn de correlaties allesbepalend en wordt ook het gedrag in de normale toestand boven de overgangstemperatuur sterk beïnvloed door elektroncorrelaties.

Ontwerpen van eigenschappen

De uitzonderlijke eigenschappen van gecorreleerde elektronsystemen maken deze tot zeer aantrekkelijke kandidaten voor nieuwe (kwantum)device-technologieën. Er is in de afgelopen jaren veel vooruitgang geboekt in het fabriceren van kunstmatige kristallijne materialen en heterostructuren, die dergelijke nieuwe eigenschappen vertonen. Het Twentse MESA+ Instituut voor Nanotechnologie is een van de leidende onderzoeksinstellingen op dit terrein in de wereld.

Grensvlakken

Zowel voor fundamenteel begrip van de materie als voor toepassingen in devices als sensoren, elektronische circuits, contacten en dergelijke, is er een specifieke interesse om de eigenschappen van grensvlakken aan en tussen verschillende, gecorreleerde elektronsystemen te bestuderen. Hier ligt de grond voor de aanstelling van Hilgenkamp in Leiden: het onderzoek aan dergelijke grensvlakken vraagt om een sterke wisselwerking tussen theorie en praktijk. De groep van Hilgenkamp heeft een grote reputatie opgebouwd op het gebied van experimentele studies op dit terrein, terwijl bij de Universiteit Leiden de theoretische fysica sterk ontwikkeld is. Met deze deeltijdaanstelling wordt een sterke verbinding tussen beide gelegd. Hierbij kan worden voortgebouwd op de vruchtbare samenwerking tussen de Universiteit Twente en de Universiteit Leiden die al bestaat. Tekenend hiervoor is dat in Hilgenkamps recente VICI-aanvraag (en toekenning) al ruimte was gereserveerd voor een aantal Leidse promovendi, en in januari is promovendus Louk Rademaker al in Leiden begonnen met zijn onderzoek in dit kader.

Loopbaan

Hilgenkamp (1967) studeerde technische natuurkunde aan de Universiteit Twente. Aansluitend werkte hij vier jaar aan zijn promotieonderzoek, resulterend in de doctorstitel, behaald in 1995. Na zijn promotie vertrok Hilgenkamp naar Zürich, Zwitserland, om ruim een jaar als postdoc te werken bij IBM Zürich Research Lab. Vervolgens werd hij voor drie jaar wetenschappelijk stafmedewerker bij het Center for Electronic Correlations and Magnetism van de Universiteit van Augsburg in Duitsland.

Terug naar Twente

Vanaf 1997 was hij daarnaast als KNAW-fellow verbonden aan de Faculteit der Technische Natuurwetenschappen van de TU Twente. Eind 1999 zegde hij Duitsland vaarwel om in Twente full time aan de slag te gaan als ud. In 2003 volgde de bevordering tot uhd ‘Physics of Quantum Devices’, en in 2005 de benoeming tot hoogleraar ‘Condensed Matter Physics and Devices’.
Sinds 2007 is Hilgenkamp ook Visiting Professor aan de National University of Singapore; in 2007 bekleedde hij deze functie ook enkele maanden bij het CSIRO Research Lab in Lindfield Sydney, Australië.

Onderwijs

Hilgenkamp heeft steeds onderwijs gegeven, zowel aan eerstejaars als aan PhD’ers. In 2007 won hij de Onderwijsprijs van de Universiteit Twente, hetgeen zijn onderwijskwaliteit onderstreept. Hij werd talloze malen gevraagd voor presentaties in binnen- en buitenland. Hij begeleidde een tiental promovendi als (co)-promotor.

Onderzoek

De publicatielijst van Hilgenkamp omvat ruim honderd publicaties. Hij heeft drie patenten op zijn naam staan.

Hilgenkamp kreeg diverse erkenningen waaronder een VIDI en recentelijk een VICI. Hij is lid van De Jonge Akademie van de KNAW en was hiervan twee jaar bestuurslid Wetenschapsbeleid. In 2009 werd hij benoemd tot lid van de Raad van Bestuur van de Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM).

(18 augustus 2009/Corine Hendriks)

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.