Universiteit Leiden

nl en

Casimir Research School krijgt € 800.000 voor talentvolle promovendi

De Casimir Research School krijgt € 800.000 subsidie uit het NWO Graduate Programma om de masterstudie en het promotieonderzoek meer te integreren. Minister Plasterk vond het plan van het Leids-Delftse Casimir een van de beste.

Topstudenten

Casimir wil topstudenten uit binnen- en buitenland binnenhalen. Naast de vier promovendi die door NWO gesubsidieerd worden, betalen Leiden en Delft ieder nog drie extra promotieplaatsen. In totaal krijgen tien promovendi in Leiden en Delft een speciale positie vanuit het Graduate Programma.

Zelf kiezen

Anders dan gebruikelijk werkt een kandidaat een eigen promotievoorstel uit.

Het Graduate Programma draait de rollen om. Normaal gezien krijgen masterstudenten twee jaar college en doen ze onderzoek bij één universiteit. Daarna kunnen ze solliciteren naar een promotieplaats, waarbij het onderwerp van het onderzoek vastligt. Binnen de Casimir Graduate School mogen (potentiële) promovendi een eigen voorstel uitwerken en beginnen ze daar al tijdens hun masteropleiding mee. Zo integreert het programma de masterstudie en het promotieonderzoek, waardoor talentvolle studenten kunnen ontplooien. Selectie vindt plaats op basis van persoonlijke kwaliteiten en het onderzoeksvoorstel.

Opleidingsprogramma

Meer verdieping en meer ruimte voor eigen creativiteit.

De integratie van master en promotie start al bij het begin van de masterstudie. Per jaar worden dertig masterstudenten geselecteerd om mee te doen aan een speciale Pre-PhD track. Tijdens de master krijgt iedere student een speciaal programma, toegespitst op een door hem of haar zelf gekozen onderwerp. Tegelijk maakt de student kennis met de onderzoeksculturen van Leiden en Delft, en die van een buitenlandse universiteit. Als afsluiting schrijven de studenten een voorstel waarin aan de hand van hun eigen onderzoeksideeën. De studenten met de tien beste voorstellen krijgen een speciale promotieplaats; in plaats van te werken aan een door een hoogleraar aangedragen onderwerp krijgen zij de kans hun eigen onderzoekslijn te volgen. Naast vier jaar onderzoek met de internationale interactie die daar bij hoort, volgens de promovendi een opleidingsprogramma met colleges, cursussen en workshops.

______________________________________________________________________

Casimir: Leids-Delftse samenwerking

Casimir is een intensieve samenwerking tussen de Universiteit Leiden en de TU Delft op het gebied van interdisciplinaire natuurkunde. In 2004 besloten het Leids Institute of Physics (LEI) en het Kavli Institute of Nanoscience (TU Delft) hun krachten te bundelen en samen op te trekken bij de opleiding en begeleiding van promovendi. In het onderzoeksprogramma combineert Casimir theoretische, experimentele en toegepaste natuurkunde in zes onderzoeksthema’s, waarbij in zowel Leiden als Delft fundamenteel en toegepast onderzoek plaatsvindt.
______________________________________________________________________


(18 augustus 2009/CH)

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.